Bedankt voor de vele ideeën!

Van 22 april tot 30 juni 2019 kon je op dit platform ideeën toevoegen voor het meerjarenplan van De Pinte.

In totaal kregen we meer dan 280 ideeën via deze website en ongeveer 100 via postkaarten, brieven, e-mails, etc.

Bedankt hiervoor!

We gaan nu aan de slag met alle input die we hebben gekregen tijdens het traject
(ideeënplatform, ideeënfestival, postkaarten, e-mails, brieven, etc).

Na de vakantie zal er een ontwerp voorgelegd worden aan de verschillende raden.

Tegen het einde van het jaar wil het  bestuur een goedgekeurd meerjarenplan hebben, zodat we begin 2020 het geheel kunnen voorstellen.

Hieronder kan je nog alle ingediende ideeën per thema bekijken. 

Bruisend

Cultuur - Sport - Jeugd - Lokale economie en middenstand - Dorps- en wijkversterking - Erfgoed - Erediensten

Duurzaam

Milieu - Natuur - Ruimtelijke ordening - Omgevingsvergunning - Wonen - Dierenwelzijn

Zorgzaam

Welzijn - Gezondheid - Onderwijs - Kinderopvang - Senioren - Gelijke kansen - Ontwikkelingssamenwerking

Veilig

Veiligheid - Politie - Brandweer - Openbare werken - Verkeer - Mobiliteit

Efficiënt

Communicatie - Participatie - Personeel - Financiën - Bevolking - Burgerlijke stand

Nieuws

Wellicht bent u benieuwd naar de verwerking van alle input die we hebben ontvangen. Het college van burgemeester en schepen nodigt u dan ook van harte uit voor de voorstelling......

Van 22 april tot 30 juni 2019 kon je op dit platform ideeën toevoegen voor het meerjarenplan van De Pinte. In totaal kregen we meer dan 280 ideeën via deze......