Kies uit de vijf thema’s en laat ons jouw idee weten

 Het bestuur van De Pinte wil jouw mening weten voor het beleid van de komende jaren.
Heb jij een suggestie? Is er iets wat je anders wil zien?
Kijk binnen welk van de vijf onderstaande thema’s jouw voorstel past en geef ons jouw idee!

Bruisend

Cultuur - Sport - Jeugd - Lokale economie en middenstand - Dorps- en wijkversterking - Erfgoed - Erediensten

Duurzaam

Milieu - Natuur - Ruimtelijke ordening - Omgevingsvergunning - Wonen - Dierenwelzijn

Zorgzaam

Welzijn - Gezondheid - Onderwijs - Kinderopvang - Senioren - Gelijke kansen - Ontwikkelingssamenwerking

Veilig

Veiligheid - Politie - Brandweer - Openbare werken - Verkeer - Mobiliteit

Efficiënt

Communicatie - Participatie - Personeel - Financiën - Bevolking - Burgerlijke stand

Kom naar het Ideeënfestival op 8 juni 2019

Nieuws

In de week van 22 april 2019 gaat het participatietraject in het kader van de opmaak van het Meerjarenplan voor het lokaal bestuur De Pinte echt van start. De campagnewebsite www.idee9840.be......