• 3
    Veilige fietsovergang
    2 jaar geledenopen
    Met de fiets is het gevaarlijk oversteken komende vanuit de Bommelstraat om in De Pintestraat het Bospad te kunnen inrijden. Kan dit veiliger gemaakt worden (wegmarkering, kleur, …)?