100% groene energie

1
5 maanden geledenopen

De Pinte uitbouwen tot een 100% groene gemeente. We geven De Pinte een voortrekkersrol in het nemen van nodige stappen in de richting echt duurzaam leven. We kiezen een gebouw, een complex en werken de case uit waar we enkel groene energie produceren en waar we alleen maar groene energie verbruiken. In de zomer, maar ook in de winter. We spreiden de bruikbaarheid van onze geproduceerde elektriciteit. We kunnen zonder fossiele brandstoffen onze ruimtes verwarmen. De case volledig zelfbedruipend als einddoel.
We lonken naar waterstof om ons zover te krijgen.

Delen