Actief info delen uit adviesraden en onderwerpen vragen

1
4 jaar geleden
open

Geef geïnteresseerde inwoners de mogelijkheid om zich in te schrijven op een email nieuwsbrief over een gemeentelijke adviesraad, en zet die nieuwsbrief op de voorpagina van de gemeentelijke website.

De Pinte heeft verschillende goed werkende adviesraden, maar wat ze doen, waarover ze spreken is heel weinig bekend.
De nieuwsbrief bevat een kort samenvatting van de besproken onderwerpen en een oproep om onderwerpen door te geven voor de volgende vergadering, bv via een formulier.

De inwoners tonen waar de gemeente mee bezig is en het hen eenvoudig maken om iets op de agenda te plaatsen: leidt tot meer efficiëntie en betrokkenheid.
De onderwerpen worden dan hopelijk besproken in het dorp en bereiken zo de politiek of leden van de adviesraad. Vinger aan de pols enzo.

Weten veel inwoners bv dat er veel gesproken wordt over bloembakken en flitsacties in de mobiliteitsraad, of dat de jeugdraad probeert jongeren te bereiken die niet in een vereniging zitten?