Altijd netjes

1
7 maanden geledenopen

In Amersfoort vond ik het systeem van afvalophaling veel netter en eenvoudiger . De containers zijn ondergronds en iedere bewoner betaalt door middel van een pasje die dient om de container te openen en deponeren. Er kan maar een bepaalde hoeveelheid in gedropt worden per keer. Dus je betaalt per beurt. Er zijn meerdere containers afhankelijk van welk type afval. Je hebt meerdere containers verdeeld over de stad . Steeds dichtbij huis . Ik zie enkel maar voordelen. . De grootste gebruikers betalen het meest . Er is een goedkopere ophaling daar niemand de zakken van de stoep moet halen en ingooien. Er is geen handel in bedrukte zakken meer nodig . Geen langzaam rondtoerende ophaalwagens meer. . Dus vermindering van CO2 en fijnstof . Geen rondvliegend zwerfvuil meer van gescheurde pmd zakken en gescheurde kartons en papier.Geen dieren die de zakken openscheuren. Geen rommelige straat meer de avond voor de ophaling . Geen vandalenstreken meer i d nacht met vuilzakken . Mensen wonen kleiner en moeten stinkende zak soms weken in huis houden … onhygiënisch en onaangename geur. Vriendelijke groet Gino

Delen