Baron de Gieylaan

15
4 jaar geleden
open

De Baron de Gieylaan tussen spoorwegbrug en rotonde (restaurant Noble) ligt er al jaren erbarmelijk bij. Bovendien erg gevaarlijk : als je een vrachtwagen of bus kruist komend van de brug moet je als het ware rechts van de weg in putten gaan rijden. Bij de minste neerslag zijn er diepe plassen. ZIjn er plannen voor heraanleg ?