Betonstop

2
6 maanden geledenopen

België staat bekend om zijn bier, zijn wafels en … zijn ruimtelijke verrommeling (dixit H. Van Malderen /Visie 24.03.2017).
Waarin zit de mirakeloplossing voor onze mobiliteit, schone lucht en open ruimte?
Ik weet surplus alvast dat door het voorkomen van de verdichting in een gemeente (lees ‘onze’ gemeente) de hoeveelheid grondwater begunstigd wordt, isn’t it?
Ik zou de burgemeester en de leden van het gemeentebestuur willen oproepen het ‘groen’ te laten waar ‘groen’ is en omvorm het RUP ‘centrumbocht’ tot RIP.
Please, let it “Rest In Peace”!!!
Aanvullend wil ik deze regering danken voor het lanceren van dit ideeënplatform. Dit betekent dat iedere burger én de mening van iedere burger telt.

Delen