burgerparticipatie in windenergie op zee

4
6 maanden geledenopen

windmolens op zee hebben hoger energierendement dan op land

het lokaal draagvlak voor windmolens in de gemeente is beperkt

burgerparticipatie in windparken op de Noordzee is sinds kort ook mogelijk zie https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/iedereen-kan-mee-investeren-in-s-werelds-grootste-windmolens/10056673.html

gemeente kan de participatie en het investeren in hernieuwbare energie op zee promoten en faciliteren

elke participatie draagt bij tot het einddoel nl een klimaatneutrale gemeente

Delen