Den Duiver 30 km/u

13
3 jaar geleden
open

Met de invoering van het mobiliteitsplan is de snelheidsbeperking in Den Duiver verhoogd van 30km/u naar 50km/u. Dat is absurd voor een doodlopende straat met spelende kinderen, wandelaars en fietsers. Tijdens het bezoek van burgemeester en enkele schepenen en een ambtenaar aan onze straat in februari hebben wij een petitie overhandigd. De bewoners wensen opnieuw een zone 30 voor Den Duiver! Ook wensen wij overleg over ondersteunende maatregelen.