Dorpsplein Zevergem

1
6 maanden geledenopen

Een groene herinrichting van het dorpsplein van Zevergem is dringend noodzakelijk. Voorzie een groot plein aan de kant van het kerkhof en maak ruimte voor brede voetpaden. Maak een fietsstraat vanaf de Veldstraat tot de Blijpoel. Geef voorrang aan de fietsers en aan de schoolkinderen! Vandaag wordendekinderenweggedrukt door de auto, dikwijls ook van ouders die hun kinderen aan de school afzetten.

Delen