een gemeente die mensen uit diverse kansengroepen een plaats kan/wil geven

3
3 jaar geleden
open

Een grotere diversiteit zou een pluspunt zijn voor onze gemeente.
Het geeft aan de jongeren die hier opgroeien ook een meer realistisch beeld van de ruimere samenleving op onze aardbol.
Een eerste hindernis om dat mogelijk te maken is waarschijnlijk wel het gebrek aan betaalbare huurwoningen.