evenementenzaal

1
2 jaar geledenopen

voorzie eens een zaal ( groot genoeg )waar diverse verenigingen tegen een kleine vergoeding gebruik zouden kunnen van maken:
_ concert- / toneel zaal / met deftige zitplaatsen (model zaal Eke NOVA) maar groter
_ tentoonstellingszaal
_ receptiezaal