Fietsvriendelijke spoorwegtunnels

3
6 maanden geledenopen

Zowel de tunnel aan het station als de floratunnel zijn voetgangerstunnels. Normaal gezien moet je als fietser dus afstappen en te voet de onderdoorsteek doen. In praktijk blijken echter heel wat fietsers zich hier niet aan te houden. De bordjes ‘fietsers afstappen’ werken niet.

Voorstel: stationstunnel ‘ongeschikt’ maken voor fietsers + Floratunnel opwaarderen tot fietserstunnel.

De autotunnel blijkt overigens amper gebruikt te worden door fietsers, ondanks de verbreding en heraanleg van het fietspad. Het onveiligheidsgevoel blijft jammergenoeg. De ietwat ongelukkig liggende putdeksels en de voorbijrazende auto’s zijn daar niet vreemd aan. Misschien nog een hekken plaatsen tussen rijweg en fietspad?

Delen