Gemeentelijk infoblad: verkorten termijn voor het doorgeven van activiteiten

2
3 jaar geleden
open

Het gemeentelijk infoblad is een uitstekend communicatiemiddel voor de
inwoners.
Het doorgeven van activiteiten door verenigingen voor opname in het infoblad
gebeurt echter 2 maanden en meer vooraleer de betreffende activiteit plaats
heeft. Het gebeurt niet zelden dat op dat ogenblik niet alle concrete gegevens
bekend van een activiteit bekend zijn. Wij vragen daarom te onderzoeken om
deze termijn voor het doorgeven van activiteiten te verminderen.