Generatie Rookvrij – Rookvrije omgeving maken waar kinderen komen

6
2 jaar geledenopen

De gemeente moet op al haar locaties waar kinderen komen de principes van Generatie Rookvrij toepassen.
Generatie Rookvrij (www.generatierookvrij.be) streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Kinderen en jongeren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Als kinderen of jongeren (jong)volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving.

De gemeente kan onze speeltuintjes (bv. aan de gemeenteschool) en de sportterreinen (OCP, Moerkensheide,…) rookvrij maken of een rookzone uit het zicht maken.
De nadruk wordt gelegd op sensibiliseren en niet op verbieden. We rekenen dan op het begrip en de medewerking van de rokers.
Aan de publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen maken we een rookvrije zone. Het personeel rookt zelf niet meer bij de publieksingangen.

Hierbij ook een warme oproep aan onze vele verenigingen om Generatie Rookvrij op hun terreinen en bij hun activiteiten ook door te voeren.
Lees echt eens hun website.