info digitale elektriciteitsmeters

3
4 jaar geleden
open

beste, kan de gemeente een infoavond voorzien omtrent de digitale elektriciteitsmeters en mogelijke invoering daarvan of gezamenlijk protest tegen de invoering (wie weet op gemeentelijk niveau). Ik zag een verontrustende reportage op Fr2 of Fr3. Graag een infoavond niet enkel met elektriciteitsoperatoren.
vriendelijke groet,
Magda Van Steenberghe