Kleine karweitjes in de buurt.

5
4 jaar geleden
open

Bedoeling is om per wijk/buurt een vrijwilligerspool op te richten waar mensen uit die buurt die het (tijdelijk) wat moeilijker hebben beroep op kunnen doen. Niet om officiële diensten zoals gezinshulp e.d. te vervangen maar wel aanvullend voor bv. dringend naar de apotheek gaan, brievenbus legen of iets posten, een boodschap meebrengen, rolluiken op- en neerlaten, de vuilniszak buiten zetten of iets meenemen naar het containerpark … Als de gemeente dit organiseert is dit neutraler dan dat het door een mutualiteit, vakbond, … gedaan wordt. Mensen die zich als vrijwilliger opgeven kunnen dit uiteraard tijdelijk doen. Naast die concrete hulp voor kleine maar voor de betrokkenen vaak erg belangrijke zaken zou dit initiatief ook voor extra sociaal contact kunnen zorgen.