Koning Albertlaan 25

2
3 jaar geleden
open

Als bewoner ervan wens ik onder de aandacht te brengen dat in deze laan geen voetpaden zijn voorzien niettegenstaande dit een verbindingsweg is tussen het station en het centrum van de gemeente, waar dagelijks veel voetgangers, vooral treinreizigers gebruik van maken en verplicht zijn zich tussen het verkeer te bewegen.
Op twee plaatsen zijn bloembakken (snelheidsremmers) opgesteld , die voor voetgangers een gevaar kunnen betekenen wanneer auto’s ter hoogte ervan moeten slalommen .
Het wegdek bestaat uit een betonnen middenstrook langs beide zijden afgeboord door betonnen tegels. Op bepaalde plaatsen is er een betrekkelijk groot niveauverschil tussen de midden-_ en zijstroken wat voor fietsers een ernstig gevaar inhoudt wanneer ze om wille van de verkeerssituatie zouden worden gedwongen om hun rijrichting te wijzigen .
MVG