Logistieke steun aan verenigingen optimaliseren

6
3 jaar geleden
open

Wij blijven aandringen dat logistieke steun aan een vereniging bij het organiseren van evenementen of activiteiten minstens even belangrijk is dan financiële tussenkomst. Wij vragen daarom het reglement over deze vorm van steun grondig te herbekijken in overleg met de betrokken verenigingen.