Minderbedeelden in kaart brengen en enkele zeer praktische zaken voor hen organiseren

7
4 jaar geleden
open

Ondersteuning bij administratieve zaken
Coaching bij financiële problemen
Organiseren van verdeling voeding, kleding, speelgoed
….