Minderbedeelden in kaart brengen en enkele zeer praktische zaken voor hen organiseren

7
2 jaar geledenopen

Ondersteuning bij administratieve zaken
Coaching bij financiële problemen
Organiseren van verdeling voeding, kleding, speelgoed
….