Onveilige rotonde Post aanpakken

9
8 maanden geledenopen

Nadat ik eind 2011 als fietser al eens op een haar na werd weggemaaid van het fietspad door een wegpiraat die heel plots afsloeg naar de post, stelde ik aan de gemeente voor om de rijrichting daar om te keren.
Daar werd nooit echt op gereageerd laat staan dat er iets veranderde… Onder het mom dat de (“heilige”) parkeerplaatsern van de auto’s volledig zouden moeten heraangelegd worden en dat dit (te) veel zou kosten. Klinkklare onzin… en de situatie blijft onveilig voor de fietsers!

Delen