Pasfoto’s

5
3 jaar geleden
open

Vele inwoners dienen met de regelmaat van de klok bij de aanvraag van documenten (o.a. reispassen, kids ID, …) recente pasfoto’s te verstrekken. En spijtig, doch binnen de gemeentegrenzen is geen beroepsfotograaf meer te bespeuren bij wie je zo maar kan langs gaan om die pasfoto’s te laten aanmaken. Knap vervelend; zeker voor senioren met verminderde mobiliteit! Kan er in het gemeentehuis een installatie/fototoestel worden geplaatst waar je ‘selfies’ kan maken die beantwoorden aan de door de overheid opgelegde normen. Het zou de Pintenaren veel ‘tijd en geloop’ besparen. Alvast bedankt voor de kans tot inspraak!