Recreatie/natuur

1
3 jaar geleden
open

Duurzaam behoud van bestaande beken/grachten en mogelijke uitbreiding in combinatie groene zone/recreatieplek in de bebouwde kom. Meer ijver tot behoud van natuurlijke fauna en flora ter bevordering evenwicht van mensen en dieren.