Rondpunt Driesleutels naar Nederlands model

18
7 maanden geledenopen

Als het rondpunt Driesleutels (waar de Baron de Gieylaan aansluit op de Kortrijkse Steenweg – zie foto) ingedeeld wordt op de Nederlandse manier, zal de doorstroming (denk ik) vlotter lopen en tot minder noodstoppen op het rondpunt leiden.
De foto in bijlage is een ideetje die experts verder kunnen verfijnen.

De meeste chauffeurs op de Kortrijkse Steenweg rijden nu standaard op het rechtse baanvak en blijven in de buitenring rijden, waardoor de volle capaciteit van het rondpunt niet gebruikt wordt. Dat leidt vooral tot langere aanschuiftijd vanuit De Pinte.

Met het concept van de afbeelding worden chauffeurs op voorhand op de juiste rijstrook gestuurd en moeten ze de meest efficiënte weg volgen met minimale kruisingen.
Dit kan door een aanpassing van de wegmarkering en moet dus niet veel kosten. Vrachtwagens, bussen etc. zullen wel (zoals nu) over de wegmarkering moeten rijden.

Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaanderen) is de wegbeheerder, dus de gemeente zal bij hen de uitvoering moeten vragen.

Delen