samen sterk

2
4 jaar geleden
open

alles wat onze gemeente mooi maakt heeft te maken met de kleinschaligheid, de “nabijheid” van de bevolking en de “gemeentelijke overheid”… er is echter een grote dreiging, nl., dat o.a. De Pinte zouden worden opgeslorpt en verworden tot een buitenwijk van de grootstad Gent. Mocht er nu reeds ernstig gewerkt worden aan samenwerking, leidend tot versmelting en eenwording met enkele gelijkaardige buurgemeenten, dan staan we “samen sterk” tegen de dreiging van de opslorping door gigant Gent. Efficiënt zouden we dan samen kunnen opboksen tegen de grote, versmachtende stad.