Slimme verkeerslichten Polderdreef – Vredestraat/Koning Boudewijnlaan

2
3 jaar geleden
open

Is het mogelijk om de verkeerslichten op het kruispunt van de Polderdreef met de Vredestraat en Koning Boudewijnlaan uit te rusten met slimme verkeerslichten?
De verkeerslichtenregeling, a.d.h.v. informatie van detectoren op het kruispunt, speelt flexibel in op de diverse(!) weggebruikers die zich op dat moment aandienen op het kruispunt. Op die manier kunnen o.a. groenfases verlengd worden zolang detectoren regelmatig een voertuig/weggebruiker ‘zien’ naderen, en sommige groenfases overgeslagen worden als er op dat moment geen weggebruiker is die behoefte heeft aan zo’n groenfase.
Zo vermijdt men het (onveilig) omrijden via het Europaplein, sta je geen minuten voor het rood zonder dat iemand de kruisende straat gebruikt (vooral ‘s avonds) en verbetert dit de doorstroming van het verkeer, vooral tijdens de spitsuren.