Sociale woningen alleenstaanden

1
3 jaar geleden
open

Sommige alleenstaanden wonen al meer dan 40 jaar in De Pinte en hebben nog steeds geen sociale woning. Veel alleenstaanden vertrekken dan weer uit De Pinte omdat het niet betaalbaar is waardoor degene die blijven en vertrekken (vorig jaar zelfs met zelfmoord als drastisch gevolg) nog meer geïsoleerd geraken. Het is voor hen dan ook heel pijnlijk dat er mensen zonder enige band met De Pinte op korte termijn wel een sociale woning hebben verkregen terwijl wie al jarenlang op de wachtlijst staat maar de gezinssituatie door de jaren (kinderen uit huis) is veranderd uit de boot vallen! Hiermee zou rekening moeten gehouden worden.