Splits de straten in de stationsbuurt op in een éénrichtingsvak voor auto’s en een tweerichtings fiets- en wandelvak

7
4 jaar geleden
open

De oude inrichting van de stationswijk (behalve stationstraat zelf) is “niet optimaal” tijdens de ochtend- en avonddrukte. Autochauffeurs zijn gehaast, fietsers rijden met 3-4 naast elkaar, en de wandelaars … lopen in de goot of het gras.

Als we de bomenrijen niet willen vervangen door nog meer verharding (een fiets- en voetpad) is er een eenvoudige oplossing: splits de huidige wegbreedte op in een vak voor eenrichtigsautoverkeer en een vak voor tweerichtingsfiets-en wandelverkeer.

De rijrichtingen moeten een vlotte circulatie garanderen met het minimaal aantal “kruisingen”. Door de eenrichtingstraten zullen de Leopoldlaan en de Begonialaan wel drukker worden.

De afbeelding is een ontwerpje van mezelf. Ik ken de situatie heel goed, maar ben zeker geen verkeersexpert. Andere oplossingen zijn mogelijk. Je kan ook de rijrichting anders leggen, bv. Straten naar het station: stationstraat en Anthierenslaan; en de straten weg van het station: Albertlaan, Leopoldlaan, begonialaan.