statiegeld op blikjes

1
2 jaar geledenopen

Voorstel om De Pinte een voortrekkersrol te laten spelen bij de recuperatie van blikjes en plastiek flessen (cfr Bredene): met een beperkt budget van 500 € kan voor 10000 blikjes “statiegeld” uitbetaald worden