Station: Vragen om perronhoogte aan te passen

10
7 maanden geledenopen

In verband met duurzaamheid is het belangrijk dat het openbaar vervoer zoveel
mogelijk gebruikt wordt. Op dit vlak beschikt de gemeente De Pinte over een
uitgebreid aanbod aan treinen en bussen. Wij betreuren dat dit treinaanbod
evenwel een belangrijke drempel heeft op het vlak van toegankelijkheid. De
perronhoogte is voor tal van reizigers letterlijk onoverbrugbaar om op te stappen.
Reizigers met valiezen, buggy’s of kinderwagens, minder mobiele reizigers (vooral
bejaarden) moeten letterlijk op de trein kruipen in plaats van comfortabel te
kunnen op-/afstappen. Binnen de Gezinsbond kennen wij enkele reizigers die zich bij
het op- of afstappen ernstig bezeerd hebben (o.a. een heupbreuk) met blijvende
gevolgen. Wij vragen daarom dringend dat het gemeentebestuur alles in het
werk stelt en haar politieke invloed aanwendt ten aanzien van de NMBS
en INFRABEL om zo snel mogelijk de perronhoogte aan te passen om een
comfortabele opstap mogelijk te maken.

Delen