Stationsstraat – fietspad/voetpad

1
6 maanden geledenopen

Sedert de omvorming tot “fietsstraat” (als deel van de fietssnelweg) zou het fietspad omvormd worden tot “voetpad”. Maanden later rijden nog steeds heel veel fietsers op dit “voetpad” (vooral ouderen en kinderen) .. Zolang dit “oude fietspad” als (nieuw) voetpad niet technisch in orde is en juridisch afdwingaar is ( signalisatie, kleur van de bestrating en degelijke afboording ) blijft de onduidelijkheid daar troef met alle gevolgen vandien bij een eventueel ongeval (aansprakelijkheden, ernst van de schade…)
Voorstel : plaats hoge boordstenen (behalve aan de inritten), wijzig de rode kleur in grijze tint (eventueel grondverf..) en zorg voor de nodige signalisatie.

Delen