Veilige fietsovergang

3
7 maanden geledenopen

Met de fiets is het gevaarlijk oversteken komende vanuit de Bommelstraat om in De Pintestraat het Bospad te kunnen inrijden. Kan dit veiliger gemaakt worden (wegmarkering, kleur, …)?

Delen