Volhoudbaar De Pinte – Zevergem

7
3 jaar geleden
open

De Pinte moet een sterkere visie uitwerken voor het vergunnen van (nieuwe) verkavelingen, nieuwbouw en verbouwingen. Verdichten is noodzakelijk om onze open ruimte te bewaren maar het moet volhoudbaar zijn. 1. wat is de impact op de omgeving 2. impact op de mobiliteit 3. impact op materiaal/energieverbruik 4. wat is de meerwaarde van het gebouw (een leegstaand handelspand heeft weinig waarde) 5…. Door elders meer open ruimte te creëren kan er op andere plaatsen denser gebouwd worden… Men kan ook perfect verplichten om bestaande duurzaamheidsmeters te gaan verplichten. Dit zou verder kunnen uitgewerkt worden met de GECORO. Voorbeelden zijn: https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsplannen/beleidsplannen-wonen-verbouwen/woningtypetoets https://www.ovam.be/materiaalprestatie-gebouwen-0 https://do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken