zone 30

2
4 jaar geleden
open

Zone’s dertig scheppen een vals beeld van veiligheid aangezien zij in de praktijk toch niet worden nageleefd. Repressief optreden
heeft maar tijdelijk gevolgen en in
werkelijkheid is een permanente controle onmogelijk. De enige oplossing is door hindernissen of
belemmeringen het onmogelijk maken om sneller te rijden (zoals
destijds met de drempels in de Baron de Gieylaan)