Zou het mogelijk zijn om het GFT-afval vanaf juni tot en met september wekelijks op te halen ajb?...

De Pinte uitbouwen tot een 100% groene gemeente. We geven De Pinte een voortrekkersrol in het nemen van nodige stappen in de richting echt duurzaam leven. We kiezen een gebouw,...

Voorstel om De Pinte een voortrekkersrol te laten spelen bij de recuperatie van blikjes en plastiek flessen (cfr Bredene): met een beperkt budget van 500 € kan voor 10000 blikjes...

Met een paar beperkte aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen kan een beetje sfeer van het oude dorp teruggebracht worden bv. boomgaard Scheldevelde, luikjes 't Pyntken...

Geluidsoverlast is de meest onderschatte vorm van milieuvervuiling. Op dat punt scoort De Pinte zeker donkerrood. Enkele jaren geleden heeft men de beplanting langs de E17 weggenomen - (wiens frisse idee...

Het is gebleken dat de decibels na het plaatsen van de geluidschermen de hoogte zijn in gegaan in plaats van gezakt. Verschillende bewoners die in de omtrek wonen van de...

Op provincies.incijfers.be las ik dat De Pinte heel slecht scoort wat CO2-uitstoot betreft. De totale CO2-uitstoot per inwoner in De Pinte bedraagt 5,19 ton. Voor Oost-Vlaanderen is dit 2,29 ton....

In het burgemeestersconvenant verbond onze gemeente zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Het is interessant om te kijken of dit doel bereikt werd, welke maatregelen er genomen...

Zowel de tunnel aan het station als de floratunnel zijn voetgangerstunnels. Normaal gezien moet je als fietser dus afstappen en te voet de onderdoorsteek doen. In praktijk blijken echter heel...

Afficheborden aan de invalswegen van De Pinte zodat de overlast van allerlei borden op allerlei plaatsen verdwijnt ....

Veel verkeer neemt centrum De Pinte als "shortcut" tussen pakweg de as N60 en as N43 (Kortrijksesteeweg). Probeer dat doorgaand verkeer te ontmoedigen door bijv. de route Klossestraat aan te...

Maak een plan (met bevoegde overheid) om zoveel als mogelijk LED straatverlichting te plaatsen. Aangenamer, veiliger (meer licht) en vooral forse besparing in energie....

Naar analogie van de ‘poepzakjes’ voor eigenaars van honden. Beter zou zijn stoppen met roken, maar een grond bezaaid met peuken vol met giftige stoffen is noch netjes, noch milieuvriendelijk...

Ik stel voor een wandelverbinding te maken tussen het Parkbos en de Westerplas. Wie nu wandelt in het Parkbos via het pad langs de Rosdambeek en naar de Westerplas wil...

België staat bekend om zijn bier, zijn wafels en ...

Graag zou ik een voorstel willen doen opdat de leden van de kerkfabriek een beslissing zouden nemen tot 'een financiële sponsering en werkgelegenheid' aan de plantsoendienst van de gemeente. Nu...

Met een knipoog naar het onderhoud van Japanse kerselaars (cfr. Britse documentairereeks Monty Don's Paradise Gardens) waarin de kijker betoverd werd door de wit/roze weelde van de bloesems. Laat het...

Ik vind het idee voor groen te plaatsen naast de E 17 een zeer goed idee. Zagen over het geluid van de E 17 is dom men wist dit dat die...

De Pinte moet een sterkere visie uitwerken voor het vergunnen van (nieuwe) verkavelingen, nieuwbouw en verbouwingen. Verdichten is noodzakelijk om onze open ruimte te bewaren maar het moet volhoudbaar zijn....

Het energievraagstuk rond duurzame energie en opslag gaan we niet individueel oplossen. Energie privé opslaan is duur en niet iedereen heeft de capaciteit of geld om zonnepanelen te plaatsen. Door een coöperatieve...

De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven op eigen evenementen zoals Cafeest maar even goed bestaande evenementen zoals Zeverrock ondersteunen. Kraantjeswater is goedkoop, heeft geen inpakt op transport heeft geen...

vermijden dat blikjes en dergelijke in de bermen worden gegooid, door het plaatsen van hoge korven langs de baan. Hierin kunnen de fietsers hun blikjes gooien ipv te droppen in...

Prachtig parkbos hebben wij in de Pinte. Echter tijdens het wandelen kom je nergens een vuilbak tegen. Helaas neemt niet iedereen zijn vuilnis mee naar huis. Vuilbakken langs de wandelpaden zouden dus...

Ik Wallonië (Crisnée, zie bijlage) heeft een dorp geïnvesteerd om een windmolen en duizenden zonnepanelen te installeren, genoeg om voor de energiebehoefte van alle inwoners te voldoen. Vermits het efficiënter...

Gemeentelijke openbare aanbesteding uitschrijven tot het neutraliseren en/of weghalen van oude stookolie-tanks in onze gemeente, met het oog op het drukken van de individiële kostprijs. Dit heb ik reeds enkele...

Het zou veel veiliger zijn mocht het voetpad aan het Bommeltje in de Bommelstraat doorgetrokken worden tot aan de spoorweg....

Bij het Gewest pleiten voor een ondertunneling van de N60 voor fietsers en wandelaars, naar het voorbeeld van de fietstunnel in Eine. Zo kunnen e dorpskernen van De Pinte en...

In Zemst (zie ook afbeelding) worden er jaarlijks gratis zaadbommetjes uitgedeeld (bolletjes van klei en aarde met inheemse bloemzaden in, zie ook actie van okay/Colruyt). Deze kunnen mensen uitzaaien in...

Mijn idee en wens is dat de plantsoendienst van de gemeente zich eens wat meer laat zien buiten het centrum. Relatief grote graspartijen langs de weg (groter dus dan de...

Bijen, vlinders,…. doen het jaar na jaar slechter. Ook in onze al tientallen jaren pesticidenvrije tuin, zijn de bijen al enkele jaren verdwenen, en vonden we dit jaar veel dode...

Autodelen is een schitterend initiatief dat meer en meer aan populariteit wint en heel wat voordelen biedt (https://www.depinte.be/cambio.aspx)! Voor wij Pintenaars werden en nog in Gent woonden, maakten wij hier...

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook...

windmolens op zee hebben hoger energierendement dan op land het lokaal draagvlak voor windmolens in de gemeente is beperkt burgerparticipatie in windparken op de Noordzee is sinds kort ook mogelijk zie https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/iedereen-kan-mee-investeren-in-s-werelds-grootste-windmolens/10056673.html gemeente...

Aanplant van fruitbomen als straatbomen in plaats van de klassieke linde- en andere bomen die we nu hebben. Het plukken van de vruchten zal de sociale cohesie zeker ten goede...

Kan er in de toekomst werk gemaakt worden van het fietspad : ijzerenweg wegel (achterkant van Van Eycklaan) Zou een mooie aansluiting zijn van fietssnelweg met Nijverheidslaan....

Graag frequenter onderhoud fietspaden. vb. Den Beer : Niet alleen op de grond maar ook takken van bomen en struiken slaan u in het gezicht....

Stop AUB met de bouw-woede De Pinte is vol genoeg....

Graag een regelmatig onderhoud van de beken oa cat 3 die van de Pinte naar Latem loopt (jaren geleden dat die onderhouden werd met alle gevolgen vandien). Graag jaarlijks onderhoud...

Ik heb met veel plezier de voorstellen gelezen en gesteund om een groene berm of bos aan te leggen tussen de E17 en Moerkesheide. De vernieuwing van het sportcomplex heeft ons...

Zevergem heeft geen enkel bakker, geen winkel op het dorp, zou tof zijn mocht er op het kerkplein of de aan de school een broodautomaat (of andere dingen vb een...

Laten we de omschakeling maken naar een waterstofeconomie op kleine schaal en begin met een proefproject, bvb door een waterstoftankstation te installeren aan de okay (colruyt) of het containerpark en...

Ik suggereerde het vroeger al eens: het zou heel aangenaam zijn als je bij het verlaten van het containerpark even je handen kan wassen....

Einde van (muzikale) festiviteiten in Viteux park (bvb. met pinksteren) terug een uur vroeger, zoals voorheen. Dat eind-uur respecteren. En de normen voor toegelaten decibels verlagen. Dit...

Ballonnen oplaten bij evenementen en feestelijkheden, zorgt voor zwerfvuil dat schadelijk is voor de natuur en de zee,. In de Standaard een artikel hierover : "Concreet maakt minister van...

Lokaal bio! Subsidies voor jonge groene wolven! Lokale kleinschalige educatieve bioboerderijen in samen werking met omliggende scholen voor het kweken van lokale groenten en fruit met lokaal afhaalpunt. (vb:...

Lokaal bio! Subsidies voor jonge groene wolven! Lokale kleinschalige educatieve bioboerderijen in samen werking met omliggende scholen voor het kweken van lokale groenten en fruit met lokaal afhaalpunt. (vb:...

Lokaal bio! Subsidies voor jonge groene wolven! Lokale kleinschalige educatieve bioboerderijen in samen werking met omliggende scholen voor het kweken van lokale groenten en fruit met lokaal afhaalpunt. (vb:...

Jaarlijks een zwerfvuilactie (lenteschoonmaak) organiseren. Niet enkel met de jeugdvereniging maar ook met vrijwillige burgers....

Zevergem, parel aan de schelde, parkbos, groene long van Gent!! Toerisme en duurzaam, hand in hand...

Een fietsbieb in onze buurt zoals er nu al in andere provincies bestaan (fietsbieb.be). Daar kan je voor 20euro per jaar een kinderfiets gebruiken en ruilen....

In Amersfoort vond ik het systeem van afvalophaling veel netter en eenvoudiger . De containers zijn ondergronds en iedere bewoner betaalt door middel van een pasje die dient om de...

Zou het niet interessant zijn indien we terug beroep kunnen doen op gemeentediensten om ons snoeiafval te verhakselen aan huis, mits we al ons hout aan de straatkant verzamelen? Momenteel...

Dagelijks maken heel wat sportievelingen gebruik van de accommodaties op sportpark Moerkensheide. Een gevarieerd en inheems bufferbos langs het sportpark en tussen het sportpark en de E17 zou op...

De Baron de Guylaan, ter hoogte van het gemeentehuis, kan gemakkelijk opgewaardeerd worden tot een echte dorpsstraat. Nu moeten voetgangers op verschillende plaatsen slalommen tussen de auto's en parkeerplaatsen. Deze...

Een hoek in de fruitafdeling van de supermarkten waarin alle producten uit België komen. Veel mensen willen graag lokaal -met een kleinere ecologische voetafdruk- kopen, maar per product de plaats...

zie ook Wandel-assen. Aanplantingen van inheemse bomen zoals de beuk, knotwilg, eik, es, hazelaar, veldesdoorn, STOP a.u.b. verkavelingen ! Er blijft binnenkort geen enkele weide meer over. De Pinte wordt stilletjes...

De Pinte is een groene gemeente. Er zijn een aantal groenpolen die los staan van elkaar. Vb. Parkbos (in delen), Bosje Moerkensheide, boszone Nazareth. Verbind de diverse zones door wandelwegen/paden....

Er zijn heel wat kleine "parkjes" in een aantal woonwijken. Die worden meestal netjes getrimd. Idee: laat een aantal van die plekken "verbossen". Beter voor biodiversiteit. Leuker voor de omgeving...

1/Volledig eens met de suggestie. Het zal 300% aangenamer sporten en supporteren zijn indien de last van de razende vrachtwagens en auto's vermindert (kijken op een groene berm en minder...

Leg een groene berm aan waarbij de autostrade visueel niet meer zichtbaar is vanaf het sportpark Moerkensheide. De Groenberm zal tevens een demping van het geluid op zich nemen. Deze...

Elke avond wandelen we met onze hond door De Pinte. We staan er echter van versteld hoeveel baasjes de behoefte van hun hond gewoon laten liggen. Maar ergens is het...

Sinds november neem ik regelmatig de fiets tot aan het station van De Pinte. Helaas kan ik deze praktisch nooit overdekt stallen aangezien deze plaatsen heel snel volzet zijn. Een...

Een deelfiets die je ten allen tijde kan ontlenen of je nu om 5u30 's morgens aankomt in De Pinte, of met de laatste trein van die dag...

Een deelwagen vervangt heel wat andere auto's. In De Pinte hebben heel wat mensen een tweede auto. Deze vervangen door een deelwagen bespaart een hoop geld, ruimte, is beter voor...

De laatste restjes open ruimte in de gemeente moeten behouden blijven....