DP en Z vormen in principe één geheel, maar de realiteit is dat Z het (vergeten) aanhangseltje is van DP ...

Vele inwoners dienen met de regelmaat van de klok bij de aanvraag van documenten (o.a. reispassen, kids ID, …) recente pasfoto's te verstrekken. En spijtig, doch binnen de gemeentegrenzen is...

Geen extra bebouwing en bevolking meer in De Pinte. Wat vroeger een dorp was is nu een stad geworden, wij hadden destijds niet voor een stad gekozen, wel een leefbaar...

De meeste inwoners van De Pinte hebben een full time job, waardoor het vaak moeilijk is om langs te gaan op het gemeentehuis voor allerhande zaken. 1 of 2 maal...

Aangezien de loods van de gemeente te Zevergem met 5 petanqueterreinen binnenkort moet verdwijnen is het nuttig rekening te houden met de clubs die daar nu spelen. Dus zou het goed...

alles wat onze gemeente mooi maakt heeft te maken met de kleinschaligheid, de "nabijheid" van de bevolking en de "gemeentelijke overheid"...

Onze vele verenigingen organiseren heel wat activiteiten doorheen het jaar, ook voor niet-leden. Die mensen bereiken is niet eenvoudig. Het infoblad van de gemeente en de website Uit In De...

Vermindering van de administratie voor verenigingen zodat de eigenlijke effort en tijdsbesteding van de vrijwilligers, effectief naar het organiseren van evenementen en activiteiten kan gaan. Dit werkt zeer demotiverend voor geëngageerde...

De werking van alle verenigingen is gebaseerd op vele enthousiaste vrijwilligers. Een bruisende gemeente heeft trouwens veel te danken aan deze vrijwilligers. Wij stellen voor dat de gemeente alle vrijwilligers jaarlijks...

Wij blijven aandringen dat logistieke steun aan een vereniging bij het organiseren van evenementen of activiteiten minstens even belangrijk is dan financiële tussenkomst. Wij vragen daarom het reglement over deze...

Het is een zeer mooi initiatief alleen jammer van de gekozen datum. Met die gekozen datum sluiten jullie eigenlijk de participatie uit van jongeren die op dat moment in het...

Graag het bord op een andere plaats zetten, is niet leesbaar waar het nu staat, je mag er 70Km/u rijden en er is een bocht!...

In het digitale tijdperk en omdat iedereen bijna over een smartphone beschikt een app ontwikkelen, waar nieuwsbrieven, evenementen, openbare werken, ander gemeentelijk nieuws in verschijnen, ...

Een comité oprichten met oude, wijze mensen die advies verlenen aan het gemeentebestuur bij diverse te nemen beslissingen...

Op deze vergadering zijn alle mensen van De Pinte welkom en worden er een aantal vaste items toegelicht (oa. Uitgaven, investeringen, waar staan we en waar willen we heen op...

Voor pendelaars die te vaak door vertragingen talloze minuten moeten wachten aan het station zou een koffieautomaat absoluut van pas komen, zeker in de vroege uurtjes....

beste, kan de gemeente een infoavond voorzien omtrent de digitale elektriciteitsmeters en mogelijke invoering daarvan of gezamenlijk protest tegen de invoering (wie weet op gemeentelijk niveau). Ik zag een verontrustende...

  Het zou gemakkelijker zijn voor mij als burger als ik op afspraak kan langskomen bij de diensten Burgerzaken, Stedenbouw …...