Meer naar de ideeen van de ongebonden jeugd polsen. Want als je naar de ideeen van de jeugdverenigingen blijft luisteren voelen ze zich meer en meer uitgesloten, waardoor de jeugd...

Het aantrekkelijker maken van het huidige gebouw van het jeugdhuis (op de bovenverdieping) om de Pintse jeugd een stabiele en veilige plek van samenkomst te blijven aanbieden: een deftiger alternatief...

Duurzaam behoud van bestaande beken/grachten en mogelijke uitbreiding in combinatie groene zone/recreatieplek in de bebouwde kom. Meer ijver tot behoud van natuurlijke fauna en flora ter bevordering evenwicht van mensen...

Het aanleggen van deftige fietspaden in de bommelstraat zodat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen, want zelfs met de fietssuggestiestroken blijven de automobilisten de fietsers van de baan rijden...

Kan er niet opnieuw, samen met Sint-Martens-Latem, worden overlegd om een knip in de Keistraat te voorzien. Zo zou veel sluipverkeer (om de files op de Kortrijksestwg te vermijden) worden...

In het kader van een duurzame en veilige gemeente, is het onontbeerlijk in de Bommelstraat een apart voet- en fietspad te voorzien. Nu is het kamikazewerk om tussen de auto's...

Met de invoering van het mobiliteitsplan is de snelheidsbeperking in Den Duiver verhoogd van 30km/u naar 50km/u. Dat is absurd voor een doodlopende straat met spelende kinderen, wandelaars en fietsers....

Aan de ene kant van de rijbaan een dubbele 2 richtingen fietspad en aan de andere kant van de rijbaan een voetgangerspad zodat bijvoorbeeld ook honden met hun baasjes ...

in functie van de veiligheid vraag ik dat 's avonds en 's nachts de straatverlichting blijft branden en ook niet gedempt wordt, in alle straten van De Pinte en Zevergem....

schakel vrijwilligers in om de toestand van wegen parken en laat ze een luisterend oor zijn van de bevolking naar de gemeente toe ( model dorpswacht functie )...

die zeven plaatsen in de polderdreef zijn onzin met de kaart .(maak die schijfvrij) wat gaat er nu gebeuren met die plaatsen aan frituur Lize als die weggaat blijven die...

waar is de politie als aanspreekpunt in het straatbeeld. doe eens iets aan het groeiende sluikverkeer in de Eeuwfeeststraat :30 km. zone + afschaffing voorrang van rechts regel daar deze straten...

Wanneer de kinderen ‘s morgens toekomen met de trein om naar school te gaan, lopen ze met vele tientallen in de Anthierenslaan. Fietsers en auto’s passeren daar ook, in beide...

Wat een fijn effect kan een fietssuggestiestrook hebben in ons dorp. Als chauffeur ben je nog aandachtiger en matig je je snelheid aan :-) In Breughellaan is er een schooltje ...

Sedert de omvorming tot "fietsstraat" (als deel van de fietssnelweg) zou het fietspad omvormd worden tot "voetpad". Maanden later rijden nog steeds heel veel fietsers op dit "voetpad" (vooral ouderen...

Al langer vind ik het spijtig dat heel wat kinderen met de auto gedropt worden aan de schoolpoort, terwijl de afstand voor de meesten zeker niet onoverkomelijk lijkt en er...

Ter hoogte van de spoorwegoversteek en de Floratunnel laat de huidige bewegwijzering te wensen over. Het is voor velen niet erg duidelijk of ze nu de tunnel door moeten dan...

Ban de grote bussen van De Lijn. Ze zijn te groot voor het aantal reizigers.( zeker in het weekend). Ze rijden de straten kapot en belemmeren het doorgaand verkeer. Kleinere...

Graag een zebrapad ter hoogte van de ingang aan de kasteellaan van de scholencampus Erasmus, kleine prins, KDV t'zonnetje....

Als bewoner ervan wens ik onder de aandacht te brengen dat in deze laan geen voetpaden zijn voorzien niettegenstaande dit een verbindingsweg is tussen...

In een aantal straten verdwijnt de verlichting in de kruin van de bomen, waardoor na zonsondergang, wandelaars - fietsers amper te zien zijn. (vb. Boudewijnlaan). Aangepaste verlichting zoals in Moerkensheide...

In de Pinte liggen hier en daar stenen heuveltjes die soms "plots uit het niets opduiken". (vb kruising polderdreef eeuwfeestlaan) Daar zijn al meerdere fietsers door gevallen. Best bekijken hoe...

Bestaat er een mogelijkheid om de maximale verkeerssnelheid van 50km per uur verwezenlijkt te zien in de polderdreef? Momenteel zeer gevaarlijke situatie voor overstekende kinderen per fiets vanuit de Lelie-...

Op enkele plaatsen ( oa oversteekplaats parkbos aan Grand Noble ) valt het zebrapad buiten de lichtbundel van de straat verlichting, waardoor de zichtbaarheid afneemt, en bestuurders soms verrast worden....

de afslag in de Nieuwstraat aan de scouts is zo goed als verkeersvrij (slechts 1 woning) Jonge gezinnen kunnen dit gebruiken om er ter gelegenheid van verjaardagsfeestjes, hun kleuters te laten...

Heel veel inwoners komen te voet of met de fiets van het station naar de Baron de Gieylaan. Een volwaardig fietspad in beide richtingen in de Albertlaan is hiertoe noodzakelijk....

Indien je van de Spoorweglaan of de Florastraat richting rotonde/Langevelddreef rijdt vind ik het een gemiste kans dat bij de recente aanleg de baan niet rechtdoor getrokken is naar de...

Misschien kan de gemeente de NMBS aanporren om iets te doen aan de ongewone hoge opstap/afstap van de trein. Vooral voor oudere personen uiterst gevaarlijk....

Meer camera's plaatsen, vb. aan glascontainers. Op het Europaplein - aan de Borluutstraat/Scheldevelde staan regelmatig dozen met allerlei afval. Foei! ! !...

Er is in De Pinte heel veel gedaan voor de fietsers. Te veel zelfs. Fietsers hebben geen respect meer voor de voetgangers. vb. Het pad langs de spoorweg (van het...

Fietsstroken via de geschilderde suggestie stroken zijn een fantastische uitvinding! De kinderen weten nu zich heel goed te houden op de kant van de weg 😄 graag uitbreiden naar alle...

Fietsbrug over E17 Heerweg zuid, de huidige brug brug is gevaarlijke situatie voor fietsers en automobilisten ....

Met de fiets is het gevaarlijk oversteken komende vanuit de Bommelstraat om in De Pintestraat het Bospad te kunnen inrijden. Kan dit veiliger gemaakt worden (wegmarkering, kleur, …)?...

Individuele wielertoeristen kiezen nu dikwijls voor de weg i.p.v.het fietspad. Heel begrijpelijk want de overgangen met de wegen zijn soms erbarmelijk. Gewoon een slijpschijf hanteren en klaar, hoeft dus niets...

- Steenweg: bredere fietsweg aan 1 zijde van de weg afgebakend met groene strook. - Volledig traject tussen zevergem en De Pinte voorzien van geluidsmuren op de E -17. Het geluid...

Misschien invoeren van éénrichtingsverkeer in de Koning Albertlaan samen met de Koning Leopoldlaan. Het wegdek ligt hoger dan het "voetpad". Vandaag daardoor bijna gevallen met mijn fiets. De straat is...

Éénrichtingsverkeer in Kruisken van Polderdreef richting Makro zodat er een veilig fietspad kan aangelegd worden en het sluipverkeer meteen ook zal verminderen. Maatregelen om het vrachtvervoer, ondanks het verbod, te verhinderen....

Zone's dertig scheppen een vals beeld van veiligheid aangezien zij in de praktijk toch niet worden nageleefd. Repressief optreden heeft maar tijdelijk gevolgen en in werkelijkheid is een permanente controle onmogelijk....

graag in de wijk azalea-jasmijn- en Leliestraat 30 ipv 50 dit is voor de meeste een sluipweg...

Rondpunten zijn zeer gevaarlijk voor fietsers en oversteekplaatsen met verkeerslichten zijn niet veilig genoeg (vanwege tegelijktijdig afslaand verkeer). Fietstunnels of fietsbruggen zouden goede oplossing zijn....

In verband met duurzaamheid is het belangrijk dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk gebruikt wordt. Op dit vlak beschikt de gemeente De Pinte over een uitgebreid aanbod aan treinen en bussen. Wij...

Terug invoeren van centrale verkeersas aan het Kerkplein: Baron de Gieylaan - Pintestraat. De Polderdreef en de Groenstraat worden bijgevolg zijstraten waardoor er een vlottere doorstroming van het verkeer...

Alle wijken in De Pinte werden met elkaar verbonden via trage wegen. Wijk Toutefais heeft geen verbindingsweg. Om bijvoorbeeld van de Minnestede naar de Graaf Goethalslaan te gaan met de...

Onderrichten, mobiliseren en mind changing naar veiligheid (voor henzelf en andere weggebruikers). Deze Speed Pedelecs rijden volle snelheid langs de fietssnelweg. Alleen zijn die zo snel dat andere fietsers veelal...

Er zijn nieuwe lampen geplaatst in zijstraten die hoogstwaarschijnlijk energiezuiniger zijn. Echter is de verlichting in de straat sterk verminderd. En enkel een kant van de weg is verlicht. Omwille...

Maak van de huidige zone 30 vanaf de rotonde aan de post tot aan de hoek Bommelstraat een fietsstraat....

Het is risicovol, en men houdt zich niet aan de voorgeschreven uren op oudejaar-nieuwjaarsnacht. Ook de dagen voordien worden er al testen gedaan. Het is problematisch - traumatisch...

Vanuit de Polderdreef "Het Kruisken" tot en fietsstraat omvormen. In het verlengde van het Mieregoed een comfortabel en veilig fietsnetwerk voorzien tot over de brug aan de Makro met aansluiting...

Voetpaden Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan beide kanten aanpakken ipv 1 kant enkele jaren geleden. Politiekers aan deur gehad (nu in coalitie) en aangekaart maar nog zonder resultaat tot nu....

Het omkeren van de rijrichting in de Stationstraat heeft twee grote voordelen: wie een parkeerplaats zoekt begint aan de parking Anthierenslaan (optimaal) en rijdt dan stilaan van het station weg...

Het busaanbod volstaat niet om de omliggende (deel)gemeenten te bereiken, wat toch nodig is voor de modal shift weg van de personenwagen. Het gemeentebestuur van De Pinte kan een trekkersrol...

Het fietspad dat nu doodloopt ter hoogte van het 'groen-driehoekje' aan Pont-Noord-Heerweg-Zuid doortrekken tot de brug over de E17 die naar Zwijnaarde leidt. En als we dan toch bezig zijn,...

Met de fietssuggestie stroken heeft men een illusie gecreëerd van een veilig fietsverkeer ,maar het is juist andersom.Maak van de straten waar een dergelijke stook ligt een eenrichtingsstraat.Als voorbeeld meen...

Om het aantal korte autotrajecten te verminderen: een regelmatige busverbinding tussen deelgemeente Zevergem en De Pinte (voor schoolgaande jeugd, treinpendelaars, klanten bij de plaatselijke middenstand en de gemeentediensten, ...

Als het rondpunt Driesleutels (waar de Baron de Gieylaan aansluit op de Kortrijkse Steenweg - zie foto) ingedeeld wordt op de Nederlandse manier, zal de doorstroming (denk ik) vlotter lopen...

Momenteel is het heel gevaarlijk voor de talrijke fietsers die vanuit de Bommelstraat of vanuit de Pintestraat moeten oversteken naar Bospad ( dit is het fietspad richting Moerkensheide en de...

De Hugo Verriestlaan wordt gebruikt als sluipweg om van de Polderdreef naar het centrum of de Baron de Gieylaan te rijden en zo de verkeerslichten en de rotonde te vermijden....

Ik betreur de gemiste kans om met het vernieuwde mobiliteitsplan zone 30 in te voeren in alle woonwijken. Dat zou de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Bovendien is nu...

in deze straat is er niets, geen voetpad/fietspad, terwijl hier ook veel fietsers rijden en de straat een drukke sluipweg is, graag ook eens wat aandacht voor buiten het centrum...

Het kruispunt aan den Beer. Daar waar de N60 Zevergem van de De Pinte scheid. Een fiets en wandelbrug, of een tunnel zouden de deelgemeenten veilig doen verbinden. Voeg daar...

Die zij nu totaal onlogisch, verwarrend en gevaarlijk: of men nu van de Fabiolaan of Boudewijnlaan komt, men moet telkens de linker i.p.v. de rechter strook nemen, dus in feite...

De (korte) bochten om af te slaan naar of van de zijstraten (de Gieylaan en Pinterstraat) en de nonchalence van de meeste autobestuurders zorgen voor heel gevaarlijke toestanden: bochten afsnijden...

Nadat ik eind 2011 als fietser al eens op een haar na werd weggemaaid van het fietspad door een wegpiraat die heel plots afsloeg naar de post, stelde ik...

Vele autochauffeurs lijken niet te weten dat ze in een fietsstraat achter de fietsers moeten blijven rijden. Zet borden waar dat duidelijk op staat (zoals in andere dorpen en steden...

Wanneer wordt er eens deftig werk gemaakt van veilige voetpaden in het centrum, van en naar de scholen en van en naar het station, o.a. K. Albertlaan, K. Leopoldlaan, Anthierenslaan?...

De gemeente heeft geen zwembad en de gemeente heeft verschillende portalen van het parkbos. Ik denk dat een verbindende fiets en wandelbrug tussen Merelbeke en Zevergem een troef is voor...

Vanaf de spoorweg naar de Pintestraat (Sociaal Huis) is er geen fietspad noch voetpad, niettegenstaande er een brede strook vrij ligt. Zeer gevaarlijke situatie rond kinderdagverblijf 't Bommeltje. Een ZEER gevaarlijk...

Een volwaardig fietspad ter hoogte van 't Bommeltje, de plaats is er, er zijn 2 scholen en 1 kinderopvang in de buurt en het sluit mooi aan bij de bestaande...

Bij het uitrijden van het Groenpark aan de Groenstraat is de zichtbaarheid zeer beperkt door de geparkeerde wagens. Een spiegel zou hier een goede oplossing kunnen bieden....

De Koning Albertlaan is voor veel voetgangers en fietsers een verbindingsweg naar het station. Als voetganger moet je op het fietspad lopen, en sinds de plaatsing van de slalombakken rijden...

Steeds meer bestuurders zijn meer bezig met het inschatten van het autoverkeer voor zich met als doel de verkeerskussens te ontwijken (slalom) waardoor ze helemaal geen oog meer hebben voor...

Buiten de spits zijn alle treinen geconcentreerd in 20' richting Gent. Waarom niet om de 15' een trein?...

De Baron de Gieylaan tussen spoorwegbrug en rotonde (restaurant Noble) ligt er al jaren erbarmelijk bij. Bovendien erg gevaarlijk : als je een vrachtwagen of bus kruist komend van de...

graag een veiligere dorpskom, met fietssuggestiestroken bv (aansluitend op het bestaande fietspad van pont-noord tot Veldstraat). Parkeerplaatsen wijzigen aub!...

De 30 zone rond de scholen in de schoolvakanties en buiten de schooluren naar 50 brengen (met oplichtende borden werken) zodat de zone 30 enkel tijdens de schooluren geldt....

Veel parking wordt ingenomen door niet residerenden van ons dorp. Waarom geen bewonerskaart geven aan de Pintenaars en de anderen laten betalen ook al staan zij op straat....

De gemeente dient het busvervoer van De Lijn te stimuleren door meer haltes te vragen, bijvoorbeeld bij nieuwe woonzones zoals Bommelhoek....