Zou het mogelijk zijn om het GFT-afval vanaf juni tot en met september wekelijks op te halen ajb?...

De Pinte uitbouwen tot een 100% groene gemeente. We geven De Pinte een voortrekkersrol in het nemen van nodige stappen in de richting echt duurzaam leven. We kiezen een gebouw,...

Verschillende stijlen danslessen voor volwassenen aanbieden in het ocp...

Het zou leuk zijn om een wandelclub op te richten voor papa’s en opa’s met baby’tjes en kindjes....

Voorstel om De Pinte een voortrekkersrol te laten spelen bij de recuperatie van blikjes en plastiek flessen (cfr Bredene): met een beperkt budget van 500 € kan voor 10000 blikjes...

Meer naar de ideeen van de ongebonden jeugd polsen. Want als je naar de ideeen van de jeugdverenigingen blijft luisteren voelen ze zich meer en meer uitgesloten, waardoor de jeugd...

Het aantrekkelijker maken van het huidige gebouw van het jeugdhuis (op de bovenverdieping) om de Pintse jeugd een stabiele en veilige plek van samenkomst te blijven aanbieden: een deftiger alternatief...

Duurzaam behoud van bestaande beken/grachten en mogelijke uitbreiding in combinatie groene zone/recreatieplek in de bebouwde kom. Meer ijver tot behoud van natuurlijke fauna en flora ter bevordering evenwicht van mensen...

Het aanleggen van deftige fietspaden in de bommelstraat zodat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen, want zelfs met de fietssuggestiestroken blijven de automobilisten de fietsers van de baan rijden...

Met een paar beperkte aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen kan een beetje sfeer van het oude dorp teruggebracht worden bv. boomgaard Scheldevelde, luikjes 't Pyntken...

Sommige alleenstaanden wonen al meer dan 40 jaar in De Pinte en hebben nog steeds geen sociale woning. Veel alleenstaanden vertrekken dan weer uit De Pinte omdat het niet betaalbaar...

Voor alleenstaanden is het niet gemakkelijk om gezellige weerkerende activiteiten te vinden in De Pinte, meestal is dit gericht naar senioren of moet je aan sport doen. Een Praatcafe met...

Een spelotheek zoals vzw Jong vele speleotheken heeft in Gent. Er zijn veel jonge gezinnen in De Pinte die speelgoed te over hebben, in plaats dat al die gezinnen telkens...

In onze groene gemeente De Pinte is de begraafplaats wellicht de minst aangename en kille, van de wijde omgeving. Stapje per stapje is er een evolutie naar wat meer begraaf"hof"...

Uitbreiding aan het skatepark en basketbalveld aan Moerkensheide met een tweetal pingpongtafels. Nog meer variatie voor veel buitenplezier en het samenbrengen van dorpsgenoten....

Kan er niet opnieuw, samen met Sint-Martens-Latem, worden overlegd om een knip in de Keistraat te voorzien. Zo zou veel sluipverkeer (om de files op de Kortrijksestwg te vermijden) worden...

Geluidsoverlast is de meest onderschatte vorm van milieuvervuiling. Op dat punt scoort De Pinte zeker donkerrood. Enkele jaren geleden heeft men de beplanting langs de E17 weggenomen - (wiens frisse idee...

In het kader van een duurzame en veilige gemeente, is het onontbeerlijk in de Bommelstraat een apart voet- en fietspad te voorzien. Nu is het kamikazewerk om tussen de auto's...

Met de invoering van het mobiliteitsplan is de snelheidsbeperking in Den Duiver verhoogd van 30km/u naar 50km/u. Dat is absurd voor een doodlopende straat met spelende kinderen, wandelaars en fietsers....

Het is gebleken dat de decibels na het plaatsen van de geluidschermen de hoogte zijn in gegaan in plaats van gezakt. Verschillende bewoners die in de omtrek wonen van de...

Aan de ene kant van de rijbaan een dubbele 2 richtingen fietspad en aan de andere kant van de rijbaan een voetgangerspad zodat bijvoorbeeld ook honden met hun baasjes ...

in functie van de veiligheid vraag ik dat 's avonds en 's nachts de straatverlichting blijft branden en ook niet gedempt wordt, in alle straten van De Pinte en Zevergem....

Op provincies.incijfers.be las ik dat De Pinte heel slecht scoort wat CO2-uitstoot betreft. De totale CO2-uitstoot per inwoner in De Pinte bedraagt 5,19 ton. Voor Oost-Vlaanderen is dit 2,29 ton....

DP en Z vormen in principe één geheel, maar de realiteit is dat Z het (vergeten) aanhangseltje is van DP ...

schakel vrijwilligers in om de toestand van wegen parken en laat ze een luisterend oor zijn van de bevolking naar de gemeente toe ( model dorpswacht functie )...

die zeven plaatsen in de polderdreef zijn onzin met de kaart .(maak die schijfvrij) wat gaat er nu gebeuren met die plaatsen aan frituur Lize als die weggaat blijven die...

waar is de politie als aanspreekpunt in het straatbeeld. doe eens iets aan het groeiende sluikverkeer in de Eeuwfeeststraat :30 km. zone + afschaffing voorrang van rechts regel daar deze straten...

voorzie eens een zaal ( groot genoeg )waar diverse verenigingen tegen een kleine vergoeding gebruik zouden kunnen van maken: _ concert- / toneel zaal / met deftige zitplaatsen (model zaal...

Wanneer de kinderen ‘s morgens toekomen met de trein om naar school te gaan, lopen ze met vele tientallen in de Anthierenslaan. Fietsers en auto’s passeren daar ook, in beide...

In het burgemeestersconvenant verbond onze gemeente zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Het is interessant om te kijken of dit doel bereikt werd, welke maatregelen er genomen...

Het postkantoor staat te koop, zou dat geen gebruiksvriendelijke ruimte kunnen worden voor verenigingen, gebruik voor privé, vergaderen, met een keuken en keukenmateriaal....

Van de vijver in viteux een zwem vijver maken waar jongeren en ouderen op warme dagen een plons kunnen wagen....

Wat een fijn effect kan een fietssuggestiestrook hebben in ons dorp. Als chauffeur ben je nog aandachtiger en matig je je snelheid aan :-) In Breughellaan is er een schooltje ...

Sedert de omvorming tot "fietsstraat" (als deel van de fietssnelweg) zou het fietspad omvormd worden tot "voetpad". Maanden later rijden nog steeds heel veel fietsers op dit "voetpad" (vooral ouderen...

Al langer vind ik het spijtig dat heel wat kinderen met de auto gedropt worden aan de schoolpoort, terwijl de afstand voor de meesten zeker niet onoverkomelijk lijkt en er...

Heb jij heel wat spullen liggen die je slechts af en toe gebruikt? Misschien kan een buur die spullen af en toe eens lenen, al dan niet tegen vergoeding. https://www.peerby.com Ben...

Ter hoogte van de spoorwegoversteek en de Floratunnel laat de huidige bewegwijzering te wensen over. Het is voor velen niet erg duidelijk of ze nu de tunnel door moeten dan...

Zowel de tunnel aan het station als de floratunnel zijn voetgangerstunnels. Normaal gezien moet je als fietser dus afstappen en te voet de onderdoorsteek doen. In praktijk blijken echter heel...

Een beweegbank is een ontmoetings- en beweegplaats voor iedereen. Ze nodigt uit tot beleving en beweging langs wandel- en looppaden, in parken, op pleinen, straathoeken, sport- en zakencomplexen, schooldomeinen en...

Afficheborden aan de invalswegen van De Pinte zodat de overlast van allerlei borden op allerlei plaatsen verdwijnt ....

Ban de grote bussen van De Lijn. Ze zijn te groot voor het aantal reizigers.( zeker in het weekend). Ze rijden de straten kapot en belemmeren het doorgaand verkeer. Kleinere...

Een wekelijkse of 2 -wekelijkse markt met levensmiddelen, streekproducten. Verbind de mensen en steunt de locale economie. Plaatselijkse middenstand kan er gerust aan meewerken....

Graag een zebrapad ter hoogte van de ingang aan de kasteellaan van de scholencampus Erasmus, kleine prins, KDV t'zonnetje....

Na een weekend een maand geleden, waarin De Pinte meer dan eens sportief uitblonk, viel me op dat we iets ontbreken in De Pinte. Iedere club is terug te vinden via...

Als bewoner ervan wens ik onder de aandacht te brengen dat in deze laan geen voetpaden zijn voorzien niettegenstaande dit een verbindingsweg is tussen...

Misschien ergens een plaats terrein voorzien voor in de zomer een strandbar zoals in zovele andere gemeenten...

Veel verkeer neemt centrum De Pinte als "shortcut" tussen pakweg de as N60 en as N43 (Kortrijksesteeweg). Probeer dat doorgaand verkeer te ontmoedigen door bijv. de route Klossestraat aan te...

Maak een plan (met bevoegde overheid) om zoveel als mogelijk LED straatverlichting te plaatsen. Aangenamer, veiliger (meer licht) en vooral forse besparing in energie....

In een aantal straten verdwijnt de verlichting in de kruin van de bomen, waardoor na zonsondergang, wandelaars - fietsers amper te zien zijn. (vb. Boudewijnlaan). Aangepaste verlichting zoals in Moerkensheide...

In de Pinte liggen hier en daar stenen heuveltjes die soms "plots uit het niets opduiken". (vb kruising polderdreef eeuwfeestlaan) Daar zijn al meerdere fietsers door gevallen. Best bekijken hoe...

Er zijn in De Pinte Zevergem en omstreken heel wat vijvers en waterlopen, maar op geen enkele is het officieel toegelaten om er een watersport op uit te oefenen. Ik denk...

Een zwembad, al dan niet overdekt, zou een fantastisch pluspunt zijn voor onze gemeente....

Naar analogie van de ‘poepzakjes’ voor eigenaars van honden. Beter zou zijn stoppen met roken, maar een grond bezaaid met peuken vol met giftige stoffen is noch netjes, noch milieuvriendelijk...

Ik stel voor een wandelverbinding te maken tussen het Parkbos en de Westerplas. Wie nu wandelt in het Parkbos via het pad langs de Rosdambeek en naar de Westerplas wil...

op het vervallen tennisveld wordt amper nog kortstondig gespeeld.vervang de betonlaag door (kunst)gras, zet er een paar speeltuigen op rond een berg aarde met er een doorheen lopende rioolbuis...

België staat bekend om zijn bier, zijn wafels en ...

Graag zou ik een voorstel willen doen opdat de leden van de kerkfabriek een beslissing zouden nemen tot 'een financiële sponsering en werkgelegenheid' aan de plantsoendienst van de gemeente. Nu...

Met een knipoog naar het onderhoud van Japanse kerselaars (cfr. Britse documentairereeks Monty Don's Paradise Gardens) waarin de kijker betoverd werd door de wit/roze weelde van de bloesems. Laat het...

Vele inwoners dienen met de regelmaat van de klok bij de aanvraag van documenten (o.a. reispassen, kids ID, …) recente pasfoto's te verstrekken. En spijtig, doch binnen de gemeentegrenzen is...

Ik vind het idee voor groen te plaatsen naast de E 17 een zeer goed idee. Zagen over het geluid van de E 17 is dom men wist dit dat die...

In sommige gemeentes zijn er boekenruilkastjes waarin mensen hun gelezen boeken kunnen achterlaten en een ander boek meenemen om te lezen. Op deze manier kan je op een leuke manier...

Bestaat er een mogelijkheid om de maximale verkeerssnelheid van 50km per uur verwezenlijkt te zien in de polderdreef? Momenteel zeer gevaarlijke situatie voor overstekende kinderen per fiets vanuit de Lelie-...

Op enkele plaatsen ( oa oversteekplaats parkbos aan Grand Noble ) valt het zebrapad buiten de lichtbundel van de straat verlichting, waardoor de zichtbaarheid afneemt, en bestuurders soms verrast worden....

De Pinte moet een sterkere visie uitwerken voor het vergunnen van (nieuwe) verkavelingen, nieuwbouw en verbouwingen. Verdichten is noodzakelijk om onze open ruimte te bewaren maar het moet volhoudbaar zijn....

Het energievraagstuk rond duurzame energie en opslag gaan we niet individueel oplossen. Energie privé opslaan is duur en niet iedereen heeft de capaciteit of geld om zonnepanelen te plaatsen. Door een coöperatieve...

De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven op eigen evenementen zoals Cafeest maar even goed bestaande evenementen zoals Zeverrock ondersteunen. Kraantjeswater is goedkoop, heeft geen inpakt op transport heeft geen...

de afslag in de Nieuwstraat aan de scouts is zo goed als verkeersvrij (slechts 1 woning) Jonge gezinnen kunnen dit gebruiken om er ter gelegenheid van verjaardagsfeestjes, hun kleuters te laten...

Geen extra bebouwing en bevolking meer in De Pinte. Wat vroeger een dorp was is nu een stad geworden, wij hadden destijds niet voor een stad gekozen, wel een leefbaar...

vermijden dat blikjes en dergelijke in de bermen worden gegooid, door het plaatsen van hoge korven langs de baan. Hierin kunnen de fietsers hun blikjes gooien ipv te droppen in...

Prachtig parkbos hebben wij in de Pinte. Echter tijdens het wandelen kom je nergens een vuilbak tegen. Helaas neemt niet iedereen zijn vuilnis mee naar huis. Vuilbakken langs de wandelpaden zouden dus...

Heel veel inwoners komen te voet of met de fiets van het station naar de Baron de Gieylaan. Een volwaardig fietspad in beide richtingen in de Albertlaan is hiertoe noodzakelijk....

Het zou wel leuk zijn mochten er meer speeltuigen staan op het pleintje in het Wijngaardeken, Eén schuifaf is niet echt een speeltuintje te noemen.. Graag beetje uitbreiding, eventueel ook...

De meeste inwoners van De Pinte hebben een full time job, waardoor het vaak moeilijk is om langs te gaan op het gemeentehuis voor allerhande zaken. 1 of 2 maal...

Ik Wallonië (Crisnée, zie bijlage) heeft een dorp geïnvesteerd om een windmolen en duizenden zonnepanelen te installeren, genoeg om voor de energiebehoefte van alle inwoners te voldoen. Vermits het efficiënter...

Ik woon al 45 jaar in De Pinte en al die tijd hoor ik over plannen tot uitbreiding van het WZC Scheldevelde. Telkens opnieuw worden die plannen in de schuif...

Het gerucht doet de ronde. En het is zeker niet mijn idee, want ook ik heb het gerucht gehoord. Maar het gerucht moet geen gerucht blijven want het is een...

Indien je van de Spoorweglaan of de Florastraat richting rotonde/Langevelddreef rijdt vind ik het een gemiste kans dat bij de recente aanleg de baan niet rechtdoor getrokken is naar de...

Misschien kan de gemeente de NMBS aanporren om iets te doen aan de ongewone hoge opstap/afstap van de trein. Vooral voor oudere personen uiterst gevaarlijk....

Meer camera's plaatsen, vb. aan glascontainers. Op het Europaplein - aan de Borluutstraat/Scheldevelde staan regelmatig dozen met allerlei afval. Foei! ! !...

Gemeentelijke openbare aanbesteding uitschrijven tot het neutraliseren en/of weghalen van oude stookolie-tanks in onze gemeente, met het oog op het drukken van de individiële kostprijs. Dit heb ik reeds enkele...

Kan er in De Pinte niet een centrum komen zoals De Mantel in Zwijnaarde, waar mensen terecht kunnen voor danslessen enz...

Ook ik zou graag een speeltuin zien in Zevergem zoals er een is in het Polderbos, naast de school. Nu moet ik 5 km rijden om met mijn kleinkinderen naar...