Bedankt voor de vele ideeën!

Van 22 april tot 30 juni 2019 kon je op dit platform ideeën toevoegen voor het meerjarenplan van De Pinte. In totaal kregen we meer dan 280 ideeën via deze website en een 100-tal via postkaarten, brieven, e-mails, etc. Bedankt hiervoor!

We gaan nu aan de slag met alle input die we hebben gekregen tijdens het traject (ideeënplatform, ideeënfestival, postkaarten, e-mails, brieven, etc). Na de vakantie zal er een rapport voorgelegd worden aan de verschillende raden. Tegen het einde van het jaar wil het  bestuur een goedgekeurd meerjarenplan hebben, zodat we begin 2020 het geheel kunnen voorstellen. Onder het menu-item ‘Ideeënplatform’ kan je nog alle ingediende ideeën per thema bekijken.