Grote opkomst tijdens voorstelling ontwerp meerjarenplan

Op maandag 21 oktober 2019 werd het ontwerp meerjarenplan voor De Pinte – Zevergem voorgesteld aan geïnteresseerde burgers en de adviesraden in het OCP.
Met meer dan 300 aanwezigen en de enthousiaste deelname aan de werkgroepen achteraf bleek de avond een groot succes!

Kon je niet aanwezig zijn? Je vindt de presentatie over het ontwerp meerjarenplan op www.depinte.be/ontwerpmjp.

We passen nu het ontwerp meerjarenplan aan waar nodig en mogelijk en stellen eind dit jaar graag de definitieve versie aan je voor.