Start van het participatietraject

In de week van 22 april 2019 gaat het participatietraject in het kader van de opmaak van het Meerjarenplan voor het lokaal bestuur De Pinte echt van start.

De campagnewebsite www.idee9840.be wordt gelanceerd, affiches worden verspreid (in de gebouwen van het lokaal bestuur, bij handelaars, in het straatbeeld …), de communicatiekanalen van het bestuur worden maximaal ingezet om het ideeënplatform en het ideeënfestival op zaterdag 8 juni 2019 tijdens Cafeest te promoten … Er worden ook postkaarten verdeeld waarop je als inwoner jouw feedback kan noteren.

Op deze manier wil het bestuur zo veel mogelijk input krijgen en in gesprek gaan bij de opmaak van het meerjarenplan voor het lokaal bestuur De Pinte (gemeente en OCMW). Met deze grootschalige campagne wordt iedereen opgeroepen om ideeën en suggesties te leveren. Tegen de zomer wil het bestuur alle input verzameld hebben. Ze gaan dan aan de slag met de feedback, distilleren er de gemeenschappelijke krijtlijnen uit, maken keuzes en verwerken alles in een plan dat gedragen kan worden door alle betrokkenen.

Meer weten? Klik dan hier