Voorstelling ontwerp meerjarenplan

Wellicht bent u benieuwd naar de verwerking van alle input die we hebben ontvangen. Het college van burgemeester en schepen nodigt u dan ook van harte uit voor de voorstelling van het ontwerp Meerjarenplan. We verwelkomen u hiervoor graag op maandag 21 oktober 2019 om 19.30 uur in het OCP.

Programma:

– voorstelling en toelichting bij het ontwerp Meerjarenplan (ongeveer een uur)

– bespreking Meerjarenplan (werkgroep voor geïnteresseerde inwoners)

Het Meerjarenplan is nog in de ontwerpfase. Dit plan dient dus nog verschillende raden te passeren, maar vooraleer we dit doen, krijgt u de kans om alvast een glimp op te vangen van de eerste versie. Bovendien kunt u na de voorstelling tijdens een werkgroep nog eens vrijblijvend aansluiten. U kan op dat ogenblik vragen stellen en bijkomende feedback geven.

We hopen u te mogen verwelkomen.