Een veilige toekomst voor De Pinte

Ideeën rond Veiligheid – Politie – Brandweer – Openbare werken – Verkeer – Mobiliteit

Toon ideeën
 • 22
  verbindende fietsbrug
  4 weken geledenopen3
  De gemeente heeft geen zwembad en de gemeente heeft verschillende portalen van het parkbos. Ik denk dat een verbindende fiets en wandelbrug tussen Merelbeke en Zevergem een troef is voor beide gemeent... Lees meer...
 • 18
  30 zone
  4 weken geledenopen6
  De 30 zone rond de scholen in de schoolvakanties en buiten de schooluren naar 50 brengen (met oplichtende borden werken) zodat de zone 30 enkel tijdens de schooluren geldt.
 • 14
  Trein.
  4 weken geledenopen2
  Buiten de spits zijn alle treinen geconcentreerd in 20' richting Gent. Waarom niet om de 15' een trein?
 • 12
  Voetpaden in de Koning Albertlaan
  4 weken geledenopen2
  De Koning Albertlaan is voor veel voetgangers en fietsers een verbindingsweg naar het station. Als voetganger moet je op het fietspad lopen, en sinds de plaatsing van de slalombakken rijden de auto's ... Lees meer...
 • 12
  Fietspad/voetpad in Bommelstraat
  4 weken geledenopen0
  Vanaf de spoorweg naar de Pintestraat (Sociaal Huis) is er geen fietspad noch voetpad, niettegenstaande er een brede strook vrij ligt. Zeer gevaarlijke situatie rond kinderdagverblijf 't Bommeltje. Ee... Lees meer...
 • 11
  dorp zevergem
  4 weken geledenopen1
  graag een veiligere dorpskom, met fietssuggestiestroken bv (aansluitend op het bestaande fietspad van pont-noord tot Veldstraat). Parkeerplaatsen wijzigen aub!
 • 11
  volwaardig fietspad 't Bommeltje
  4 weken geledenopen4
  Een volwaardig fietspad ter hoogte van 't Bommeltje, de plaats is er, er zijn 2 scholen en 1 kinderopvang in de buurt en het sluit mooi aan bij de bestaande fietspaden. De fietsuggestiestrook is niet ... Lees meer...
 • 10
  Rondpunt Driesleutels naar Nederlands model
  1 week geledenopen2
  Als het rondpunt Driesleutels (waar de Baron de Gieylaan aansluit op de Kortrijkse Steenweg - zie foto) ingedeeld wordt op de Nederlandse manier, zal de doorstroming (denk ik) vlotter lopen en tot min... Lees meer...
 • 8
  Strengere controle op hardleerse hardrijders in de dorpskern.
  3 weken geledenopen1
  meer controle op veiligheid voor kinderen, jeugd, voethangers, fietsers. Méér ruimte voor voetgangers (= méér voetpaden) naar de scholen en aan de scholen.
 • 8
  Voetgangers
  3 weken geledenopen0
  Wanneer wordt er eens deftig werk gemaakt van veilige voetpaden in het centrum, van en naar de scholen en van en naar het station, o.a. K. Albertlaan, K. Leopoldlaan, Anthierenslaan?
 • 7
  Baron de Gieylaan
  4 weken geledenopen2
  De Baron de Gieylaan tussen spoorwegbrug en rotonde (restaurant Noble) ligt er al jaren erbarmelijk bij. Bovendien erg gevaarlijk : als je een vrachtwagen of bus kruist komend van de brug moet je als ... Lees meer...
 • 7
  Zevergem en De Pinte veilig verbonden
  3 weken geledenopen0
  Het kruispunt aan den Beer. Daar waar de N60 Zevergem van de De Pinte scheid. Een fiets en wandelbrug, of een tunnel zouden de deelgemeenten veilig doen verbinden. Voeg daar nog een fietsbrug bij over... Lees meer...
 • 6
  Meer bushaltes
  1 maand geledenopen3
  De gemeente dient het busvervoer van De Lijn te stimuleren door meer haltes te vragen, bijvoorbeeld bij nieuwe woonzones zoals Bommelhoek.
 • 6
  Graag traag en veilig voor iedereen
  4 weken geledenopen1
  Maak van de dorpskernen en de nieuwe verkavelingen één grote zone 'fietsstraat'.
 • 6
  Onveilige rotonde Post aanpakken
  3 weken geledenopen0
  Nadat ik eind 2011 als fietser al eens op een haar na werd weggemaaid van het fietspad door een wegpiraat die heel plots afsloeg naar de post, stelde ik aan de gemeente voor om de rijrichting daar om... Lees meer...
 • 5
  Verkeersremmers Baron de Gieylaan
  4 weken geledenopen3
  Steeds meer bestuurders zijn meer bezig met het inschatten van het autoverkeer voor zich met als doel de verkeerskussens te ontwijken (slalom) waardoor ze helemaal geen oog meer hebben voor de wandela... Lees meer...
 • 5
  Spiegel Groenpark
  4 weken geledenopen0
  Bij het uitrijden van het Groenpark aan de Groenstraat is de zichtbaarheid zeer beperkt door de geparkeerde wagens. Een spiegel zou hier een goede oplossing kunnen bieden.
 • 4
  Maak het centrum wandel- en fietsvriendelijk voor klein en groot.
  3 weken geledenopen0
  Als fietser waardeer ik de autobestuurders die altijd voorrang geven aan de fietser (zelfs als het niet verplicht is), Geef de fietser in het centrum (bebouwde kom) altijd voorrang! Aan de kerk: rond ... Lees meer...
 • 4
  Fietsstraat verduidelijken
  3 weken geledenopen0
  Vele autochauffeurs lijken niet te weten dat ze in een fietsstraat achter de fietsers moeten blijven rijden. Zet borden waar dat duidelijk op staat (zoals in andere dorpen en steden ook gebeurt) en vo... Lees meer...
 • 4
  RIjrichtingen op Europaplein omkeren
  3 weken geledenopen1
  Die zij nu totaal onlogisch, verwarrend en gevaarlijk: of men nu van de Fabiolaan of Boudewijnlaan komt, men moet telkens de linker i.p.v. de rechter strook nemen, dus in feite "spookrijden"!
 • 4
  Krekelstraat fietspad/voetpad aub
  2 weken geledenopen0
  in deze straat is er niets, geen voetpad/fietspad, terwijl hier ook veel fietsers rijden en de straat een drukke sluipweg is, graag ook eens wat aandacht voor buiten het centrum
 • 4
  Hugo Verriestlaan
  2 weken geledenopen3
  De Hugo Verriestlaan wordt gebruikt als sluipweg om van de Polderdreef naar het centrum of de Baron de Gieylaan te rijden en zo de verkeerslichten en de rotonde te vermijden. Het wordt met de GPS ook ... Lees meer...
 • 4
  Buslijnen naar buurgemeenten
  1 week geledenopen0
  Het busaanbod volstaat niet om de omliggende (deel)gemeenten te bereiken, wat toch nodig is voor de modal shift weg van de personenwagen. Het gemeentebestuur van De Pinte kan een trekkersrol spele... Lees meer...
 • 3
  lichten Vredestraat fietsvriendelijker afstellen
  3 weken geledenopen0
  Op de hoofdbaan - Polderdreef - is het voor fietsers veel te kort groen en veel te lang rood. Daardoor wordt er nu vaak omgereden (ook door auto's!) via het Europaplein, wat dat plein en de aangrenzen... Lees meer...
 • 3
  vernieuwde mobiliteitsplan
  2 weken geledenopen0
  Ik betreur de gemiste kans om met het vernieuwde mobiliteitsplan zone 30 in te voeren in alle woonwijken. Dat zou de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Bovendien is nu er grote onduidelijkhe... Lees meer...
 • 3
  busverbinding Zevergem-De Pinte
  1 week geledenopen0
  Om het aantal korte autotrajecten te verminderen: een regelmatige busverbinding tussen deelgemeente Zevergem en De Pinte (voor schoolgaande jeugd, treinpendelaars, klanten bij de plaatselijke middenst... Lees meer...
 • 3
  Verplaats de parking in de Sportwegel naar de "ingang"
  1 week geledenopen0
  Als de parking in de Sportwegel verplaatst wordt naar de "ingang", zou de hele Sportwegel een autoluwe zone worden. De huidige parking wordt dan een mooi speelgebied waar een picknickbankje niet zou m... Lees meer...
 • 3
  Voetpad-Fietspad-Parkeerstrook in Langevelddreef
  3 dagen geledenopen0
  Een groot stuk van de Langevelddreef kan veiliger en aangenamer door de stroken tussen de goot en de gevels anders aan te leggen. Maak een voetpad aanliggend aan de gevels, met daarnaast een fietspad.... Lees meer...
 • 2
  parking Anthierenslaan
  4 weken geledenopen0
  Veel parking wordt ingenomen door niet residerenden van ons dorp. Waarom geen bewonerskaart geven aan de Pintenaars en de anderen laten betalen ook al staan zij op straat.
 • 2
  Kruispunt aan kerk De Pinte heraanleggen
  3 weken geledenopen0
  De (korte) bochten om af te slaan naar of van de zijstraten (de Gieylaan en Pinterstraat) en de nonchalence van de meeste autobestuurders zorgen voor heel gevaarlijke toestanden: bochten afsnijden en ... Lees meer...
 • 2
  aanpakken van 'wildparkeerders'
  2 weken geledenopen0
  Vorige week (zaterdag VM) stond een auto midden op fietspad (& voetpad) van de drukke Polderdreef geparkeerd (zelfs niet met de 4 pinkers aan)... Toen ik er 2u later paseerde, stond hij er nog alt... Lees meer...
 • 2
  Oversteelplaats fietsers in de Pintestraat
  1 week geledenopen0
  Momenteel is het heel gevaarlijk voor de talrijke fietsers die vanuit de Bommelstraat of vanuit de Pintestraat moeten oversteken naar Bospad ( dit is het fietspad richting Moerkensheide en de sportvel... Lees meer...
 • 2
  Splits de straten in de stationsbuurt op in een éénrichtingsvak voor auto’s en een tweerichtings fiets- en wandelvak
  1 week geledenopen2
  De oude inrichting van de stationswijk (behalve stationstraat zelf) is “niet optimaal” tijdens de ochtend- en avonddrukte. Autochauffeurs zijn gehaast, fietsers rijden met 3-4 naast elkaar, en de wand... Lees meer...
 • 2
  Toekomstvisie parkeren aan het station: slechts 1 parking - tussen de sporen
  1 week geledenopen0
  Nu parkeren wagens in de stationsbuurt en Florastraat, is er een parking in de Anthierenslaan (in een woonwijk) en tussen de sporen (nu onderbenut want moeilijker bereikbaar en ver stappen). Er is ook... Lees meer...
 • 2
  Fietspad verlengen Pont-Noord -Heerweg-Zuid
  1 week geledenopen0
  Het fietspad dat nu doodloopt ter hoogte van het 'groen-driehoekje' aan Pont-Noord-Heerweg-Zuid doortrekken tot de brug over de E17 die naar Zwijnaarde leidt. En als we dan toch bezig zijn, dat fietsp... Lees meer...
 • 1
  Voor elk rondpunt hetzelfde reglement met voldoende verkeerstekens.
  3 weken geledenopen1
  De fietsers hebben op het ene rond punt voorrang op de auto's, op het andere niet (omgekeerde driehoek), zo zijn er misverstanden bij de fietsers en bij de autobestuurders: vb. de fietser wil de voorr... Lees meer...
 • 1
  Strengere en vooral efficiëntere controle van "wegpiraten"
  2 weken geledenopen0
  Ik bedoel: niet langer eenzijdig op snelheid controleren en beboeten... maar eerder o.b.v. het gevaar van bepaald rijgedrag. Concreet: nu kan men (zie kerkplein DP & elders) enerzijds ongestraft ... Lees meer...
 • 1
  veilig
  2 weken geledenopen0
 • 1
  eenrichtingsverkeer centrum de pinte
  1 week geledenopen0
  Met de fietssuggestie stroken heeft men een illusie gecreëerd van een veilig fietsverkeer ,maar het is juist andersom.Maak van de straten waar een dergelijke stook ligt een eenrichtingsstraat.Als voor... Lees meer...
 • 1
  Verlichting fietspad Zevergem aanpassen
  1 week geledenopen0
  Het fietspad van De Pinte naar Zevergem is té donker, het licht schijnt in de gracht maar niet op het pad!
 • 1
  omkeren van de rijrichting stationstraat
  7 dagen geledenopen0
  Het omkeren van de rijrichting in de Stationstraat heeft twee grote voordelen: wie een parkeerplaats zoekt begint aan de parking Anthierenslaan (optimaal) en rijdt dan stilaan van het station weg tot ... Lees meer...
 • 1
  Voetpaden
  6 dagen geledenopen0
  Voetpaden Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan beide kanten aanpakken ipv 1 kant enkele jaren geleden. Politiekers aan deur gehad (nu in coalitie) en aangekaart maar nog zonder resultaat tot nu... Lees meer...
 • 1
  Heraanleg Polderdreef met vrijliggend fietspad
  5 dagen geledenopen0
  De Polderdreef heeft op verschillende plaatsen geen vrijliggend fietspad. Dit zou een verbetering zijn voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.
 • 1
  HET KRUISKEN FIETSSTRAAT
  4 dagen geledenopen0
  Vanuit de Polderdreef "Het Kruisken" tot en fietsstraat omvormen. In het verlengde van het Mieregoed een comfortabel en veilig fietsnetwerk voorzien tot over de brug aan de Makro met aansluiting op de... Lees meer...
 • 1
  totaal verbod op vuurwerk
  4 dagen geledenopen0
  Het is risicovol, en men houdt zich niet aan de voorgeschreven uren op oudejaar-nieuwjaarsnacht. Ook de dagen voordien worden er al testen gedaan. Het is problematisch - traumatisch voor dieren, en ... Lees meer...
 • 1
  fietsstraat
  3 dagen geledenopen0
  Maak van de huidige zone 30 vanaf de rotonde aan de post tot aan de hoek Bommelstraat een fietsstraat.
 • 1
  Betere verlichting in straten
  3 dagen geledenopen0
  Er zijn nieuwe lampen geplaatst in zijstraten die hoogstwaarschijnlijk energiezuiniger zijn. Echter is de verlichting in de straat sterk verminderd. En enkel een kant van de weg is verlicht. Omwille v... Lees meer...
 • 1
  verkeersveiligheid en comfort van de zwakke weggebruikers: Uitbreiding en continu onderhoud
  7 uur geledenopen0
  Vooral aandacht schenken aan de verkeersveiligheid en comfort van de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers). De verkeersroutes naar de scholen, het station, sportpark, ontmoetingscentrum, jeug... Lees meer...
 • 1
  Speed Pedelec: de nieuwe bromfiets, dezelfde gevaren
  7 uur geledenopen0
  Onderrichten, mobiliseren en mind changing naar veiligheid (voor henzelf en andere weggebruikers). Deze Speed Pedelecs rijden volle snelheid langs de fietssnelweg. Alleen zijn die zo snel dat andere f... Lees meer...
Geef jouw idee
0/2000
inwoner van De Pinte
geen inwoner van De Pinte

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring (vink aan).*

* = verplicht