Een veilige toekomst voor De Pinte

Ideeën rond Veiligheid – Politie – Brandweer – Openbare werken – Verkeer – Mobiliteit

Bedankt voor alle ideeën! Ideeën kon je indienen tot 30 juni 2019. Bekijk ze hieronder nog allemaal.

Toon ideeën
 • 41
  verbindende fietsbrug
  3 jaar geleden
  open
  De gemeente heeft geen zwembad en de gemeente heeft verschillende portalen van het parkbos. Ik denk dat een verbindende fiets en wandelbrug tussen Merelbeke en Zevergem een troef is voor beide gemeent... Lees meer...
 • 29
  30 zone
  3 jaar geleden
  open
  De 30 zone rond de scholen in de schoolvakanties en buiten de schooluren naar 50 brengen (met oplichtende borden werken) zodat de zone 30 enkel tijdens de schooluren geldt.
 • 24
  Fietspad/voetpad in Bommelstraat
  3 jaar geleden
  open
  Vanaf de spoorweg naar de Pintestraat (Sociaal Huis) is er geen fietspad noch voetpad, niettegenstaande er een brede strook vrij ligt. Zeer gevaarlijke situatie rond kinderdagverblijf 't Bommeltje. Ee... Lees meer...
 • 23
  Trein.
  3 jaar geleden
  open
  Buiten de spits zijn alle treinen geconcentreerd in 20' richting Gent. Waarom niet om de 15' een trein?
 • 20
  Voetpaden in de Koning Albertlaan
  3 jaar geleden
  open
  De Koning Albertlaan is voor veel voetgangers en fietsers een verbindingsweg naar het station. Als voetganger moet je op het fietspad lopen, en sinds de plaatsing van de slalombakken rijden de auto's ... Lees meer...
 • 18
  volwaardig fietspad 't Bommeltje
  3 jaar geleden
  open
  Een volwaardig fietspad ter hoogte van 't Bommeltje, de plaats is er, er zijn 2 scholen en 1 kinderopvang in de buurt en het sluit mooi aan bij de bestaande fietspaden. De fietsuggestiestrook is niet ... Lees meer...
 • 18
  Rondpunt Driesleutels naar Nederlands model
  3 jaar geleden
  open
  Als het rondpunt Driesleutels (waar de Baron de Gieylaan aansluit op de Kortrijkse Steenweg - zie foto) ingedeeld wordt op de Nederlandse manier, zal de doorstroming (denk ik) vlotter lopen en tot min... Lees meer...
 • 17
  Zevergem en De Pinte veilig verbonden
  3 jaar geleden
  open
  Het kruispunt aan den Beer. Daar waar de N60 Zevergem van de De Pinte scheid. Een fiets en wandelbrug, of een tunnel zouden de deelgemeenten veilig doen verbinden. Voeg daar nog een fietsbrug bij over... Lees meer...
 • 17
  Voetpad-Fietspad-Parkeerstrook in Langevelddreef
  3 jaar geleden
  open
  Een groot stuk van de Langevelddreef kan veiliger en aangenamer door de stroken tussen de goot en de gevels anders aan te leggen. Maak een voetpad aanliggend aan de gevels, met daarnaast een fietspad.... Lees meer...
 • 16
  Strengere controle op hardleerse hardrijders in de dorpskern.
  3 jaar geleden
  open
  meer controle op veiligheid voor kinderen, jeugd, voethangers, fietsers. Méér ruimte voor voetgangers (= méér voetpaden) naar de scholen en aan de scholen.
 • 16
  Oversteelplaats fietsers in de Pintestraat
  3 jaar geleden
  open
  Momenteel is het heel gevaarlijk voor de talrijke fietsers die vanuit de Bommelstraat of vanuit de Pintestraat moeten oversteken naar Bospad ( dit is het fietspad richting Moerkensheide en de sportvel... Lees meer...
 • 15
  dorp zevergem
  3 jaar geleden
  open
  graag een veiligere dorpskom, met fietssuggestiestroken bv (aansluitend op het bestaande fietspad van pont-noord tot Veldstraat). Parkeerplaatsen wijzigen aub!
 • 15
  Baron de Gieylaan
  3 jaar geleden
  open
  De Baron de Gieylaan tussen spoorwegbrug en rotonde (restaurant Noble) ligt er al jaren erbarmelijk bij. Bovendien erg gevaarlijk : als je een vrachtwagen of bus kruist komend van de brug moet je als ... Lees meer...
 • 14
  Voetgangers
  3 jaar geleden
  open
  Wanneer wordt er eens deftig werk gemaakt van veilige voetpaden in het centrum, van en naar de scholen en van en naar het station, o.a. K. Albertlaan, K. Leopoldlaan, Anthierenslaan?
 • 13
  Den Duiver 30 km/u
  3 jaar geleden
  open
  Met de invoering van het mobiliteitsplan is de snelheidsbeperking in Den Duiver verhoogd van 30km/u naar 50km/u. Dat is absurd voor een doodlopende straat met spelende kinderen, wandelaars en fietsers... Lees meer...
 • 10
  Graag traag en veilig voor iedereen
  3 jaar geleden
  open
  Maak van de dorpskernen en de nieuwe verkavelingen één grote zone 'fietsstraat'.
 • 10
  Maak het centrum wandel- en fietsvriendelijk voor klein en groot.
  3 jaar geleden
  open
  Als fietser waardeer ik de autobestuurders die altijd voorrang geven aan de fietser (zelfs als het niet verplicht is), Geef de fietser in het centrum (bebouwde kom) altijd voorrang! Aan de kerk: rond ... Lees meer...
 • 10
  Krekelstraat fietspad/voetpad aub
  3 jaar geleden
  open
  in deze straat is er niets, geen voetpad/fietspad, terwijl hier ook veel fietsers rijden en de straat een drukke sluipweg is, graag ook eens wat aandacht voor buiten het centrum
 • 10
  Verplaats de parking in de Sportwegel naar de "ingang"
  3 jaar geleden
  open
  Als de parking in de Sportwegel verplaatst wordt naar de "ingang", zou de hele Sportwegel een autoluwe zone worden. De huidige parking wordt dan een mooi speelgebied waar een picknickbankje niet zou m... Lees meer...
 • 10
  Buslijnen naar buurgemeenten
  3 jaar geleden
  open
  Het busaanbod volstaat niet om de omliggende (deel)gemeenten te bereiken, wat toch nodig is voor de modal shift weg van de personenwagen. Het gemeentebestuur van De Pinte kan een trekkersrol spele... Lees meer...
 • 10
  Station: Vragen om perronhoogte aan te passen
  3 jaar geleden
  open
  In verband met duurzaamheid is het belangrijk dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk gebruikt wordt. Op dit vlak beschikt de gemeente De Pinte over een uitgebreid aanbod aan treinen en bussen. Wij b... Lees meer...
 • 9
  Onveilige rotonde Post aanpakken
  3 jaar geleden
  open
  Nadat ik eind 2011 als fietser al eens op een haar na werd weggemaaid van het fietspad door een wegpiraat die heel plots afsloeg naar de post, stelde ik aan de gemeente voor om de rijrichting daar om... Lees meer...
 • 9
  RIjrichtingen op Europaplein omkeren
  3 jaar geleden
  open
  Die zij nu totaal onlogisch, verwarrend en gevaarlijk: of men nu van de Fabiolaan of Boudewijnlaan komt, men moet telkens de linker i.p.v. de rechter strook nemen, dus in feite "spookrijden"!
 • 8
  Fietsstraat verduidelijken
  3 jaar geleden
  open
  Vele autochauffeurs lijken niet te weten dat ze in een fietsstraat achter de fietsers moeten blijven rijden. Zet borden waar dat duidelijk op staat (zoals in andere dorpen en steden ook gebeurt) en vo... Lees meer...
 • 8
  Kruispunt aan kerk De Pinte heraanleggen
  3 jaar geleden
  open
  De (korte) bochten om af te slaan naar of van de zijstraten (de Gieylaan en Pinterstraat) en de nonchalence van de meeste autobestuurders zorgen voor heel gevaarlijke toestanden: bochten afsnijden en ... Lees meer...
 • 8
  fietstunnel(s) onder N60
  3 jaar geleden
  open
  Rondpunten zijn zeer gevaarlijk voor fietsers en oversteekplaatsen met verkeerslichten zijn niet veilig genoeg (vanwege tegelijktijdig afslaand verkeer). Fietstunnels of fietsbruggen zouden goede oplo... Lees meer...
 • 7
  Meer bushaltes
  3 jaar geleden
  open
  De gemeente dient het busvervoer van De Lijn te stimuleren door meer haltes te vragen, bijvoorbeeld bij nieuwe woonzones zoals Bommelhoek.
 • 7
  parking Anthierenslaan
  3 jaar geleden
  open
  Veel parking wordt ingenomen door niet residerenden van ons dorp. Waarom geen bewonerskaart geven aan de Pintenaars en de anderen laten betalen ook al staan zij op straat.
 • 7
  Verkeersremmers Baron de Gieylaan
  3 jaar geleden
  open
  Steeds meer bestuurders zijn meer bezig met het inschatten van het autoverkeer voor zich met als doel de verkeerskussens te ontwijken (slalom) waardoor ze helemaal geen oog meer hebben voor de wandela... Lees meer...
 • 7
  Spiegel Groenpark
  3 jaar geleden
  open
  Bij het uitrijden van het Groenpark aan de Groenstraat is de zichtbaarheid zeer beperkt door de geparkeerde wagens. Een spiegel zou hier een goede oplossing kunnen bieden.
 • 7
  vernieuwde mobiliteitsplan
  3 jaar geleden
  open
  Ik betreur de gemiste kans om met het vernieuwde mobiliteitsplan zone 30 in te voeren in alle woonwijken. Dat zou de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Bovendien is nu er grote onduidelijkhe... Lees meer...
 • 7
  aanpakken van 'wildparkeerders'
  3 jaar geleden
  open
  Vorige week (zaterdag VM) stond een auto midden op fietspad (& voetpad) van de drukke Polderdreef geparkeerd (zelfs niet met de 4 pinkers aan)... Toen ik er 2u later paseerde, stond hij er nog alt... Lees meer...
 • 7
  Splits de straten in de stationsbuurt op in een éénrichtingsvak voor auto’s en een tweerichtings fiets- en wandelvak
  3 jaar geleden
  open
  De oude inrichting van de stationswijk (behalve stationstraat zelf) is “niet optimaal” tijdens de ochtend- en avonddrukte. Autochauffeurs zijn gehaast, fietsers rijden met 3-4 naast elkaar, en de wand... Lees meer...
 • 6
  Fietspad verlengen Pont-Noord -Heerweg-Zuid
  3 jaar geleden
  open
  Het fietspad dat nu doodloopt ter hoogte van het 'groen-driehoekje' aan Pont-Noord-Heerweg-Zuid doortrekken tot de brug over de E17 die naar Zwijnaarde leidt. En als we dan toch bezig zijn, dat fietsp... Lees meer...
 • 6
  totaal verbod op vuurwerk
  3 jaar geleden
  open
  Het is risicovol, en men houdt zich niet aan de voorgeschreven uren op oudejaar-nieuwjaarsnacht. Ook de dagen voordien worden er al testen gedaan. Het is problematisch - traumatisch voor dieren, en ... Lees meer...
 • 5
  Hugo Verriestlaan
  3 jaar geleden
  open
  De Hugo Verriestlaan wordt gebruikt als sluipweg om van de Polderdreef naar het centrum of de Baron de Gieylaan te rijden en zo de verkeerslichten en de rotonde te vermijden. Het wordt met de GPS ook ... Lees meer...
 • 5
  busverbinding Zevergem-De Pinte
  3 jaar geleden
  open
  Om het aantal korte autotrajecten te verminderen: een regelmatige busverbinding tussen deelgemeente Zevergem en De Pinte (voor schoolgaande jeugd, treinpendelaars, klanten bij de plaatselijke middenst... Lees meer...
 • 5
  Speed Pedelec: de nieuwe bromfiets, dezelfde gevaren
  3 jaar geleden
  open
  Onderrichten, mobiliseren en mind changing naar veiligheid (voor henzelf en andere weggebruikers). Deze Speed Pedelecs rijden volle snelheid langs de fietssnelweg. Alleen zijn die zo snel dat andere f... Lees meer...
 • 4
  lichten Vredestraat fietsvriendelijker afstellen
  3 jaar geleden
  open
  Op de hoofdbaan - Polderdreef - is het voor fietsers veel te kort groen en veel te lang rood. Daardoor wordt er nu vaak omgereden (ook door auto's!) via het Europaplein, wat dat plein en de aangrenzen... Lees meer...
 • 4
  Toekomstvisie parkeren aan het station: slechts 1 parking - tussen de sporen
  3 jaar geleden
  open
  Nu parkeren wagens in de stationsbuurt en Florastraat, is er een parking in de Anthierenslaan (in een woonwijk) en tussen de sporen (nu onderbenut want moeilijker bereikbaar en ver stappen). Er is ook... Lees meer...
 • 4
  eenrichtingsverkeer centrum de pinte
  3 jaar geleden
  open
  Met de fietssuggestie stroken heeft men een illusie gecreëerd van een veilig fietsverkeer ,maar het is juist andersom.Maak van de straten waar een dergelijke stook ligt een eenrichtingsstraat.Als voor... Lees meer...
 • 4
  omkeren van de rijrichting stationstraat
  3 jaar geleden
  open
  Het omkeren van de rijrichting in de Stationstraat heeft twee grote voordelen: wie een parkeerplaats zoekt begint aan de parking Anthierenslaan (optimaal) en rijdt dan stilaan van het station weg tot ... Lees meer...
 • 3
  Strengere en vooral efficiëntere controle van "wegpiraten"
  3 jaar geleden
  open
  Ik bedoel: niet langer eenzijdig op snelheid controleren en beboeten... maar eerder o.b.v. het gevaar van bepaald rijgedrag. Concreet: nu kan men (zie kerkplein DP & elders) enerzijds ongestraft ... Lees meer...
 • 3
  Verlichting fietspad Zevergem aanpassen
  3 jaar geleden
  open
  Het fietspad van De Pinte naar Zevergem is té donker, het licht schijnt in de gracht maar niet op het pad!
 • 3
  HET KRUISKEN FIETSSTRAAT
  3 jaar geleden
  open
  Vanuit de Polderdreef "Het Kruisken" tot en fietsstraat omvormen. In het verlengde van het Mieregoed een comfortabel en veilig fietsnetwerk voorzien tot over de brug aan de Makro met aansluiting op de... Lees meer...
 • 3
  veiligheid en geluidsoverlast
  3 jaar geleden
  open
  - Steenweg: bredere fietsweg aan 1 zijde van de weg afgebakend met groene strook. - Volledig traject tussen zevergem en De Pinte voorzien van geluidsmuren op de E -17. Het geluid is nu al niet te har... Lees meer...
 • 3
  Wielerterroristen terug het fietspad op
  3 jaar geleden
  open
  Individuele wielertoeristen kiezen nu dikwijls voor de weg i.p.v.het fietspad. Heel begrijpelijk want de overgangen met de wegen zijn soms erbarmelijk. Gewoon een slijpschijf hanteren en klaar, hoeft ... Lees meer...
 • 3
  Veilige fietsovergang
  3 jaar geleden
  open
  Met de fiets is het gevaarlijk oversteken komende vanuit de Bommelstraat om in De Pintestraat het Bospad te kunnen inrijden. Kan dit veiliger gemaakt worden (wegmarkering, kleur, …)?
 • 3
  Treinopstap
  3 jaar geleden
  open
  Misschien kan de gemeente de NMBS aanporren om iets te doen aan de ongewone hoge opstap/afstap van de trein. Vooral voor oudere personen uiterst gevaarlijk.
 • 3
  Toegang rotonde Langevelddreef
  3 jaar geleden
  open
  Indien je van de Spoorweglaan of de Florastraat richting rotonde/Langevelddreef rijdt vind ik het een gemiste kans dat bij de recente aanleg de baan niet rechtdoor getrokken is naar de rotonde... Ik v... Lees meer...
 • 2
  Voor elk rondpunt hetzelfde reglement met voldoende verkeerstekens.
  3 jaar geleden
  open
  De fietsers hebben op het ene rond punt voorrang op de auto's, op het andere niet (omgekeerde driehoek), zo zijn er misverstanden bij de fietsers en bij de autobestuurders: vb. de fietser wil de voorr... Lees meer...
 • 2
  Voetpaden
  3 jaar geleden
  open
  Voetpaden Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan beide kanten aanpakken ipv 1 kant enkele jaren geleden. Politiekers aan deur gehad (nu in coalitie) en aangekaart maar nog zonder resultaat tot nu... Lees meer...
 • 2
  Heraanleg Polderdreef met vrijliggend fietspad
  3 jaar geleden
  open
  De Polderdreef heeft op verschillende plaatsen geen vrijliggend fietspad. Dit zou een verbetering zijn voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.
 • 2
  verkeersveiligheid en comfort van de zwakke weggebruikers: Uitbreiding en continu onderhoud
  3 jaar geleden
  open
  Vooral aandacht schenken aan de verkeersveiligheid en comfort van de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers). De verkeersroutes naar de scholen, het station, sportpark, ontmoetingscentrum, jeug... Lees meer...
 • 2
  Verbinding trage wegen
  3 jaar geleden
  open
  Alle wijken in De Pinte werden met elkaar verbonden via trage wegen. Wijk Toutefais heeft geen verbindingsweg. Om bijvoorbeeld van de Minnestede naar de Graaf Goethalslaan te gaan met de fiets, moet m... Lees meer...
 • 2
  Centrale verkeersas kerkplein
  3 jaar geleden
  open
  Terug invoeren van centrale verkeersas aan het Kerkplein: Baron de Gieylaan - Pintestraat. De Polderdreef en de Groenstraat worden bijgevolg zijstraten waardoor er een vlottere doorstroming van het v... Lees meer...
 • 2
  snelheid
  3 jaar geleden
  open
  graag in de wijk azalea-jasmijn- en Leliestraat 30 ipv 50 dit is voor de meeste een sluipweg
 • 2
  zone 30
  3 jaar geleden
  open
  Zone's dertig scheppen een vals beeld van veiligheid aangezien zij in de praktijk toch niet worden nageleefd. Repressief optreden heeft maar tijdelijk gevolgen en in werkelijkheid is een permanente... Lees meer...
 • 2
  Verkeerssituatie Kruisken
  3 jaar geleden
  open
  Éénrichtingsverkeer in Kruisken van Polderdreef richting Makro zodat er een veilig fietspad kan aangelegd worden en het sluipverkeer meteen ook zal verminderen. Maatregelen om het vrachtvervoer, ondan... Lees meer...
 • 2
  Koning Albertlaan
  3 jaar geleden
  open
  Misschien invoeren van éénrichtingsverkeer in de Koning Albertlaan samen met de Koning Leopoldlaan. Het wegdek ligt hoger dan het "voetpad". Vandaag daardoor bijna gevallen met mijn fiets. De straat i... Lees meer...
 • 2
  Fietsbrug
  3 jaar geleden
  open
  Fietsbrug over E17 Heerweg zuid, de huidige brug brug is gevaarlijke situatie voor fietsers en automobilisten .
 • 2
  Fietspaden
  3 jaar geleden
  open
  Fietsstroken via de geschilderde suggestie stroken zijn een fantastische uitvinding! De kinderen weten nu zich heel goed te houden op de kant van de weg 😄 graag uitbreiden naar alle straten zonder fie... Lees meer...
 • 2
  Camera's
  3 jaar geleden
  open
  Meer camera's plaatsen, vb. aan glascontainers. Op het Europaplein - aan de Borluutstraat/Scheldevelde staan regelmatig dozen met allerlei afval. Foei! ! !
 • 2
  volwaardig fietspad Albertlaan
  3 jaar geleden
  open
  Heel veel inwoners komen te voet of met de fiets van het station naar de Baron de Gieylaan. Een volwaardig fietspad in beide richtingen in de Albertlaan is hiertoe noodzakelijk. Liefst afgeschermd v... Lees meer...
 • 2
  Veiligheif Polderdreef
  3 jaar geleden
  open
  Bestaat er een mogelijkheid om de maximale verkeerssnelheid van 50km per uur verwezenlijkt te zien in de polderdreef? Momenteel zeer gevaarlijke situatie voor overstekende kinderen per fiets vanuit de... Lees meer...
 • 2
  Koning Albertlaan 25
  3 jaar geleden
  open
  Als bewoner ervan wens ik onder de aandacht te brengen dat in deze laan geen voetpaden zijn voorzien niettegenstaande dit een verbindingsweg is tussen het station en het centrum van de gemeente... Lees meer...
 • 2
  Megabussen van De Lijn
  3 jaar geleden
  open
  Ban de grote bussen van De Lijn. Ze zijn te groot voor het aantal reizigers.( zeker in het weekend). Ze rijden de straten kapot en belemmeren het doorgaand verkeer. Kleinere bussen zou ideaal zijn.
 • 2
  Slimme verkeerslichten Polderdreef - Vredestraat/Koning Boudewijnlaan
  3 jaar geleden
  open
  Is het mogelijk om de verkeerslichten op het kruispunt van de Polderdreef met de Vredestraat en Koning Boudewijnlaan uit te rusten met slimme verkeerslichten? De verkeerslichtenregeling, a.d.h.v. info... Lees meer...
 • 2
  Keistraat knippen
  3 jaar geleden
  open
  Kan er niet opnieuw, samen met Sint-Martens-Latem, worden overlegd om een knip in de Keistraat te voorzien. Zo zou veel sluipverkeer (om de files op de Kortrijksestwg te vermijden) worden ontraden. ... Lees meer...
 • 1
  veilig
  3 jaar geleden
  open
 • 1
  fietsstraat
  3 jaar geleden
  open
  Maak van de huidige zone 30 vanaf de rotonde aan de post tot aan de hoek Bommelstraat een fietsstraat.
 • 1
  Stationsstraat - fietspad/voetpad
  3 jaar geleden
  open
  Sedert de omvorming tot "fietsstraat" (als deel van de fietssnelweg) zou het fietspad omvormd worden tot "voetpad". Maanden later rijden nog steeds heel veel fietsers op dit "voetpad" (vooral ouderen ... Lees meer...
 • 1
  Betere verlichting in straten
  3 jaar geleden
  open
  Er zijn nieuwe lampen geplaatst in zijstraten die hoogstwaarschijnlijk energiezuiniger zijn. Echter is de verlichting in de straat sterk verminderd. En enkel een kant van de weg is verlicht. Omwille v... Lees meer...
 • 1
  fietssuggetiestroken - school De Boomhut
  3 jaar geleden
  open
  Wat een fijn effect kan een fietssuggestiestrook hebben in ons dorp. Als chauffeur ben je nog aandachtiger en matig je je snelheid aan 🙂 In Breughellaan is er een schooltje (leefschool De Boomhu... Lees meer...
 • 1
  Nachtverlichting
  3 jaar geleden
  open
  in functie van de veiligheid vraag ik dat 's avonds en 's nachts de straatverlichting blijft branden en ook niet gedempt wordt, in alle straten van De Pinte en Zevergem.
 • 1
  Grote Steenweg Zevergem
  3 jaar geleden
  open
  Aan de ene kant van de rijbaan een dubbele 2 richtingen fietspad en aan de andere kant van de rijbaan een voetgangerspad zodat bijvoorbeeld ook honden met hun baasjes kunnen wandelen zonder door fiet... Lees meer...
 • 1
  het driegemeentenkruispunt Keistraat,Deurlestraat,Kortrijkse heirweg, ,Broekstraat
  3 jaar geleden
  open
  deze uitvalsweg vooral voor mensen die richting Deinze willen via Broekstraat vertoont(kruispunt) dikwijls diepeholten en bulten , vooral begin Broekstraat, zodat erinrijdende wagens beschadiging oplo... Lees meer...
 • 1
  Veiligheid van de voetgangers
  3 jaar geleden
  open
  Er is in De Pinte heel veel gedaan voor de fietsers. Te veel zelfs. Fietsers hebben geen respect meer voor de voetgangers. vb. Het pad langs de spoorweg (van het Louis Van Houttepark naar de Station... Lees meer...
 • 1
  speelstraat kinderen(tot 10of 12j)
  3 jaar geleden
  open
  de afslag in de Nieuwstraat aan de scouts is zo goed als verkeersvrij (slechts 1 woning) Jonge gezinnen kunnen dit gebruiken om er ter gelegenheid van verjaardagsfeestjes, hun kleuters te laten spelen... Lees meer...
 • 1
  verlichting op zebrapaden richten
  3 jaar geleden
  open
  Op enkele plaatsen ( oa oversteekplaats parkbos aan Grand Noble ) valt het zebrapad buiten de lichtbundel van de straat verlichting, waardoor de zichtbaarheid afneemt, en bestuurders soms verrast word... Lees meer...
 • 1
  Vreemde heuvels = gevaar voor fietsers
  3 jaar geleden
  open
  In de Pinte liggen hier en daar stenen heuveltjes die soms "plots uit het niets opduiken". (vb kruising polderdreef eeuwfeestlaan) Daar zijn al meerdere fietsers door gevallen. Best bekijken hoe die h... Lees meer...
 • 1
  Aangepaste verlichting in straten met (hoge) bomen
  3 jaar geleden
  open
  In een aantal straten verdwijnt de verlichting in de kruin van de bomen, waardoor na zonsondergang, wandelaars - fietsers amper te zien zijn. (vb. Boudewijnlaan). Aangepaste verlichting zoals in Moerk... Lees meer...
 • 1
  zebrapad
  3 jaar geleden
  open
  Graag een zebrapad ter hoogte van de ingang aan de kasteellaan van de scholencampus Erasmus, kleine prins, KDV t'zonnetje.
 • 1
  Wegwijzers fietsverbindingen
  3 jaar geleden
  open
  Ter hoogte van de spoorwegoversteek en de Floratunnel laat de huidige bewegwijzering te wensen over. Het is voor velen niet erg duidelijk of ze nu de tunnel door moeten dan wel richting Deinze moeten.... Lees meer...
 • 1
  Beloningssysteem fietsende schoolkinderen
  3 jaar geleden
  open
  Al langer vind ik het spijtig dat heel wat kinderen met de auto gedropt worden aan de schoolpoort, terwijl de afstand voor de meesten zeker niet onoverkomelijk lijkt en er voldoende veilige fietsinfra... Lees meer...
 • 1
  Fietspad en voetpad in de Anthierenslaan
  3 jaar geleden
  open
  Wanneer de kinderen ‘s morgens toekomen met de trein om naar school te gaan, lopen ze met vele tientallen in de Anthierenslaan. Fietsers en auto’s passeren daar ook, in beide richtingen, wat een heel ... Lees meer...
 • 1
  meer blauw op straat
  3 jaar geleden
  open
  waar is de politie als aanspreekpunt in het straatbeeld. doe eens iets aan het groeiende sluikverkeer in de Eeuwfeeststraat :30 km. zone + afschaffing voorrang van rechts regel daar deze straten alle... Lees meer...
 • 1
  controle kaartparkeren en plaatsen
  3 jaar geleden
  open
  die zeven plaatsen in de polderdreef zijn onzin met de kaart .(maak die schijfvrij) wat gaat er nu gebeuren met die plaatsen aan frituur Lize als die weggaat blijven die gratis of komt de parkeerschi... Lees meer...
 • 1
  vrijwilligers voor controle
  3 jaar geleden
  open
  schakel vrijwilligers in om de toestand van wegen parken en laat ze een luisterend oor zijn van de bevolking naar de gemeente toe ( model dorpswacht functie )
 • 1
  voet- en fietspad
  3 jaar geleden
  open
  In het kader van een duurzame en veilige gemeente, is het onontbeerlijk in de Bommelstraat een apart voet- en fietspad te voorzien. Nu is het kamikazewerk om tussen de auto's en de lijnbus te springen... Lees meer...
 • 1
  Veiligheid kinderen Gemeentelijke Basisschool
  3 jaar geleden
  open
  Het aanleggen van deftige fietspaden in de bommelstraat zodat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen, want zelfs met de fietssuggestiestroken blijven de automobilisten de fietsers van de baan r... Lees meer...
 • 1
  Recreatie/natuur
  3 jaar geleden
  open
  Duurzaam behoud van bestaande beken/grachten en mogelijke uitbreiding in combinatie groene zone/recreatieplek in de bebouwde kom. Meer ijver tot behoud van natuurlijke fauna en flora ter bevordering e... Lees meer...
 • 1
  Jeugdhuis
  3 jaar geleden
  open
  Het aantrekkelijker maken van het huidige gebouw van het jeugdhuis (op de bovenverdieping) om de Pintse jeugd een stabiele en veilige plek van samenkomst te blijven aanbieden: een deftiger alternatief... Lees meer...
 • 1
  Jongeren
  3 jaar geleden
  open
  Meer naar de ideeen van de ongebonden jeugd polsen. Want als je naar de ideeen van de jeugdverenigingen blijft luisteren voelen ze zich meer en meer uitgesloten, waardoor de jeugd uit De Pinte zal mig... Lees meer...
 • 1
  lagere snelheid autoverkeer in de hele baron de gieylaan
  3 jaar geleden
  open
  lagere snelheid autoverkeer in de hele baron de gieylaan, ook in het eerste deel
 • 1
  Werken in opdracht van Farys, Fluvius, Telenet, e.a...
  3 jaar geleden
  open
  Graag met die mensen een overeenkomst ondertekenen, dat al hun voorziene werken moeten worden uitgevoerd vóór het (her)aanleggen van voet- en/of fietspaden of een nieuw wegdek én dat ze binnen een ter... Lees meer...